Avaleht / Üldharidus / Eksamite infosüsteem (EIS) / Kasutusjuhendid / Põhikooli lõpueksami toimumise protokolli täitmine

Põhikooli lõpueksami toimumise protokolli täitmine

Põhikooli lõpueksami e-protokolli täidab kooli administraator, aineõpetaja või protokollisisestaja.

Selleks tuleb

1. valida „EKK testid" -> "Testi toimumise protokolli koostamine"

2. Klõpsata vajalikul testil. 

3. Avanenud protokolli vormis tuleb täita õpilaste eksami tulemused (punktid). Kui kool soovib hiljem saada statistikat ka ülesannete ja osaoskuste kaupa, siis tuleb testi tulemus sisestada ülesannete kaupa (nupp "Ülesannete punktid").

Kui eksam on kaheosaline (suuline ja kirjalik), on vaja protokolli kanda punktid suulise ja kirjaliku osa eest eraldi. 

4. Eksami (osast) puudunud, kõrvaldatud või eksami (osa) katkestanud õpilaste tulemuseks tuleb kirjutada kriips ning kõrval avanevas rippmenüüs teha valik (puudus, kõrvaldati, katkestas). 

5. Iga õpilase soorituse kohta on võimalik kirjutada märkused (rea lõpus nupp "Lisainfo"). Õpilasele taotletud erivajadused on õpilase nime taga veerus "Erivajadused". Kui eksamil tegelikult eritingimust ei rakendatud, tuleb õpilase erivajaduste nupul klõpsata ning teha märge ruutu "Ei kasutatud" ning "Salvesta". 

6. Protokolli allosas on lahter "Kooli käskkirja number, eksamikomisjoni liikmete eriarvamused, märkused".

Sellesse kanda:

1) Juhul kui eksamikomisjoni liikmed pole EISis testi läbiviimise korraldamise lehel märgitud, kooli direktori käskkirja number, millega kinnitati eksamikomisjoni koosseis,

2) Komisjoni liikmete eriarvamused.

3) Märkused.
 

7. Peale protokolli täitmist vajutada "Salvesta".  

8. Täidetud protokolli on võimalik kasutada soovi korral ka Excelis.  

9. Protokolli kinnitamiseks valida üleval sakk "Kinnitamine" -> "Koosta protokoll".  

10. Protokolli vaatamiseks klõpsata "Laadi alla", valida „Ava programmiga..." ning avada protokoll pdf formaadis.  

11. Protokolli allkirjastab komisjoni esimees "Allkirjasta protokoll BDOC".

 

Kui digiallkirjastamisega on probleeme, saab abi sellelt lehelt. Protokolli saab allkirjastada ka, kui laadida protokoll alla, salvestada see arvutisse, allkirjastada EISi-väliselt ning laadida uuesti EISi.