Avaleht / Üldharidus / Eksamite infosüsteem (EIS) / Kasutusjuhendid / Avaliku vaate testi otsimine ja läbiviimine

Avaliku vaate testi otsimine ja läbiviimine

Avaliku vaate testid on kõik need EISis olevad testid, mida saab kasutada õppetöös vastavalt õpetaja soovile, sh tasemetööd, mis on antud avalikku vaatesse ja testid, mille on koostanud õpetajad ise.

Avaliku vaate testid jagunevad:

 • minu koostatud
 • mulle kasutamiseks suunatud (mõni teine õpetaja on koostanud ja suunanud mulle kasutamiseks)
 • Innove pedagoogidele antud
 • Innove kõigile kasutamiseks

Testi sisu vaatamiseks tuleb

 • "Testid" -->"Testide loetelu" leida otsitav test ning sellel klõpsata.
 • Sakis "Eelvaade" on näha test nii nagu see kuvatakse õpilasele.
 • Sakis "Testi sisu" on kuvatud testi kuuluvad ülesanded ning neid on võimalik ka ühekaupa vaadata.
 • Sakis "Nimekirjad" saab vaadata varem sama kasutaja poolt koostatud testi sooritajate nimekirja ja lisada uusi, ehk registreerida õpilasi testi sooritama. Selleks lisada sooritajad (klassi kaupa registreerimisel kasutada nuppu "EHISest"). Süsteem annab vaikimisi nimekirjade nimetuse „Nimekiri“. 
 • Et eri aegadel eri klassidega läbi viidud nimekirjad omavahel sassi ei läheks, tuleks nupuga „Muuda nimekirja nimetus“ anda nimekirjale uus nimi, nt „2015/2016 6.A klass“
 • Kui testile on registreeritud õpilasi, tekib üles veel kaks sakki. "Läbiviimine" ja "Hindamine"

Kui testile registreeritud õpilased võivad testi sooritamist alustada kohe, siis klõpsata "Luba kohe alustada".

Kui testi korraldaja soovib anda alustamise luba teinekord, nt registreerib õpilased varem, kuid soovib testi läbi viia tunnis, siis alustamise luba pole vaja kohe anda.

Testi läbiviimiseks tuleb minna sakile "Läbiviimine".

 • Avanenud vormil märkida õpilased või vajutada lehe allservas "Vali kõik" -> "Luba alustada".
 • Nüüd saavad õpilased EISi sisse logida ja alustada testi sooritamisega.
 • Kui testimiseks ettenähtud aeg on otsas või kõik sooritajad on testi lõpetanud (testi olek Tehtud), märkida sooritajad, kes pole veel testi sooritamist alustanud -> "Lõpeta test"


Nuppude seletused:


Märkus - võimalik lisada soorituse juurde märkus, mida näeb ka sooritaja
Lisaaeg - kui testile on määratud piiraeg, siis võib vajadusel mõnele sooritajale anda pikemat aega (hh:mm)
Vali kõik - tehakse märge kõigi sooritajate nimede ette
Luba alustada - lubab valitud sooritajatel testi sooritamist alustada
Eemalda - eemaldatakse valitud sooritaja testilt, tulemust ei arvutata
Lõpeta test - valitud sooritajate test lõpetatakse ja sooritaja ei saa enam vastuseid salvestada
Ava lõpetatud test - kui mõni õpilane on ekslikult lõpetanud testi varem, saab testi sooritamiseks uuesti avada
Paroolide genereerimine - valitud sooritajatele genereeritakse uude aknasse EISi sisselogimiseks salasõnad