Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / HEV õpilaste õppevara arendamine

HEV õpilaste õppevara arendamine

HEV%20logo%20väike.jpg

Üldeesmärk

ESF programmi "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine" üldeesmärk on parandada hariduslike erivajadustega õpilaste ligipääsu haridusele, tõsta õppe kvaliteeti, luua eeldused võrdsete õppimisvõimaluste kindlustamiseks ning koolist väljalanguse ennetamiseks.

Programmi peamised tegevused:

HEV õpilaste õppevara koostamise süsteemi arendamine hõlmab info koondamist õppevara koostajate kohta, HEV õpilaste õppevara nõudluse kaardistamist, koostajate koolitusvajaduse väljaselgitamist, HEV õppevara koostamise süsteemi kirjelduse väljatöötamist peale programmiperioodi lõppu. Õppevara koostamise süsteemi loomiseks ning arendamiseks on kokku kutsutud ekspertide kogu, mille liikmed on muuhulgas kaasatud õppevara koostamise ja õppevara koostajatele mõeldud koolituste kavandamise ja läbiviimise protsessi.

Veebiportaali arendamiseks koondatakse portaali www.hev.edu.ee kogu HEV õpilaste õpet ja õppevara puudutav info, seal on kättesaadavad kõik programmi käigus koostatavad elektrooniline õppevara ja muu oluline hariduslike erivajaduste alane teave.

TÕK-ile ja LÕK-ile vastava põhiõppevara koostamiseks ja väljaandmiseks moodustatakse õppevara koostamise töörühmad ainete kaupa. Töörühmad koostavad uusi, uuendavad olemasolevat või kohandavad välismaal väljaantud õppevarast tõlkimiseks sobivaid materjale põhiainetes.

Õpetajamaterjalide koostamisele lisaks tõlgitakse välismaal väljaantud näidis- ja juhendmaterjale HEV õpilaste õppe alal.

Programmi sihtgruppi kuuluvad:

  • HEV õppurid;
  • Õpetajad ja õppeasutuste spetsialistid;
  • HEV õpilaste õppevara koostajad;
  • HEV õpilaste õppevara süsteemi arendamisega seotud spetsialistid.

Programmdokument

Programmdokumendiga saab tutvuda SIIN.

Otsetee www.hev.edu.ee lehele