Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Rahvusvaheline konverents

Rahvusvaheline konverents

__thumb_-2-3_logo_koos.png

Konverents „Lapsest lähtuv kasvatus ja tegevuskultuur“ toimus 29. märtsil 2014 Tallinna Ülikoolis.

Konverentsi peaesineja oli Itaalia Reggio Emilia koolituskeskuse pedagoog-nõustaja Paola Strozzi, kes tutvustas Reggio Emilia lähenemisviisi hariduses. Itaalias, Reggio Emilia omavalitsuse lasteaedades ollakse lapsest lähtuva kasvatuse arendamisel väga edukad. Lasteaia tegevuskultuuri aluseks on laste huvi. Kasvukeskkond on teiste laste, lapsevanemate ja õpetajate kõrval samuti lapse õpetaja. Tähtsaks peetakse miljöö uudsust ja selle muutmist, luues põnevaid olukordi laste loovuse soodustamiseks. Eesti pedagoogikas võib paralleele tõmmata Johannes Käisi üldõpetusliku tööviisiga, mis rõhutab õppimisel koduloolist aspekti. Reggio Emilia pedagoogikal on ühisjooni laste aktiivõpet toetavate suundadega: Montessori, «Hea alguse», keelekümblusmetoodika, Waldorf-pedagoogika, avastus- ja õuesõppega.

Konverentsil esinesid ka alushariduse spetsialistid Soomest ja Rootsist, toimud seitse töötuba ning konverentsi eel ja vaheaegadel sai tutvuda väljapanekuga, mis vahendas lasteaedade parimaid praktikaid.

Loe ja vaata lisaks: Tagasivaade toimunud konverentsile

Lisainfo: keiu.tamm@innove.ee

Konverentsi materjalid: