Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Kontaktid / Nõukoda

Nõukoda

Kaspar Kreegimäe – nõukoja esimees, Haridus- ja Teadusministeerium, üldharidusosakonna peaekspert;
Toomas Kruusimägi – nõukoja aseesimees, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees;
Carmen Viherpuu – Jõelähtme vald, hariduse peaspetsialist, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja;
Hille Ilves – Eesti Linnade Liit, nõunik;
Tiina Jääger – Eesti Vabaharidusliit, juhatuse liige;
Pille Kibur – Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, juhatuse esinaine;
Ülle Kikas – Haridus- ja Teadusministeerium, nõunik;
Vilja Saluveer – Haridus- ja Teadusministeerium, kõrghariduse osakonna peaekspert;
Imbi Henno – Haridus- ja Teadusministeerium, üldharidusosakonna peaekspert;
Maie Kitsing – Haridus- ja Teadusministeerium, välishindamisosakonna nõunik;
Aimi Püüa – Sihtasutus Innove, Õppekava- ja eksamitekeskus, keskuse juhataja;
Tiina Sams – Sihtasutus Innove, Struktuuritoetuste keskus, juhataja asetäitja;
Silja Kimmel – Sihtasutus Innove, Üldhariduse ja seire agentuur, juhatuse liige;
Robert Lippin – Sihtasutus Innove, juhatuse liige.