Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudel

Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine

Koostöös programmiga „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 – 2013" on valminud haridusasutuste juhtide kompetentsusmudel. Kompetentsusmudel on suunatud koolijuhi isikliku arengu kavandamiseks. Analüüsides ennast kompetentsusmudeli alusel, on võimalik kavandada oma arenguprogramm kas individuaalse õppimise ja/või koolituste kaudu. Kesksel kohal peab olema koolijuhi eneseanalüüs.

2012. aasta veebruaris moodustati ekspertrühm, kes töötas välja üldhariduskoolide juhtide  õppekava ja esmase koolituse läbiviimise korralduse ajavahemikul 4. aprillist kuni 16. augustini 2012. a. Välja on töötatud - üldhariduskoolide juhtide õppekava, esmase koolituse läbiviimise korraldus. 2013. aastal toimusid haridusasutuste juhtide koolitused.

Elektroonilise mudeliga on võimalik tutvuda siin

Ettekandeid haridusasutuse juhi kompetentsusmudelist ESFi programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" avaürituselt:

Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel (Anu Virovere)

OECD uuring "Kooli eestvedamise parendamine" (Maie Kitsing, HTM)

Uued suunad juhtimises (Mait Raava)

Haridusasutuse juhi kompetentsusmudeli töögrupi töö kokkuvõte ja aruanne