Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudel / Konverentsid

Konverentsid

Hariduskonverents 2013

Teema: Koolijuht kui kooli väärtuste hoidja ja visiooni looja. Eesti Koolijuhtide Ühendus

Toimus: 30. september - 1. oktoober 2013 kell 10:00-17:00.

Koht: Tallinna Lauluväljak

Sihtgrupp: haridusasutuste juhid, üldhariduse valdkonna arengust huvitatud osapooled (õppeasutuste pidajad, maakondade ja kohalike omavalitsuste haridusspetsialistid), kokku 150 inimest.Vajadus: heas koolis on väärtused igipüsivad ja muutumatud, kuid visioon on ajas arenev ja muutuv. Kui väärtuste hoidmisel peab koolijuht kuulama eelkäijate ja oma südame häält, siis visiooni loomisel peab ta aru saama keerukatest ja kiiresti muutuvatest ümbritsevatest protsessidest – nägema suurt pilti. Kui väärtuste hoidmisel peab koolijuht vastama endale miks ma oma kooli juhin, siis visiooni loomisel peab ta vastama küsimustele kellele, mida ja kuidas ma oma kooli juhin.

Eesmärk: täiendada koolijuhtidel teadmisi ja oskusi õpilaskeskse kooli arengu eestvedamisel. Koolituse tulemusel suureneb juhtidel usk õpilasekeskse kooli loomise võimalikkusesse ja tugevneb tahe seda ellu viia koostöös oma meeskonnaga.

Väärtuste sõnastamine. Miks ma oma kooli juhin? Mis on minu südame hääl? Kuidas ma lähtun väärtuste sõnastamisel kooli traditsioonidest? Kuidas ma kasutan oma autoriteeti väärtuste kehtestamisel? Kuidas ma kaasan väärtuste kokkuleppimisse kogu meeskonda? Kuivõrd sõnastatud väärtused vastavad reaalsusele ehk väärtustele, millest me tegelikult lähtume?

Arenguküsimuste lahendamine. Kuidas järgida ja hoida kooli väärtusi arenguküsimuste lahendamisel? Kuidas seejuures visiooni järgida ja vajadusel uuendada nii, et see meid arengule mobiliseerib? Kuidas ma kasutan oma autoriteeti arenguküsimuste lahendamisel? Kuidas edukalt kohaneda ja samas iseendaks jääda ning positiivsus säilitada? Arenguküsimuste lahendamise näited ja arutelud. Järeldused ja küsimused iseendale. Visiooni sõnastamine. Millised olulised muutused toimuvad lähemas ja kaugemas ümbruses täna ja tulevikus? Milline on minu suur pilt ümbritsevast ja mis on minu kooli koht selles? Mis on minu kooli peamine arenguprobleem muutustega kohanemisel? Milline visioon köidab ja mobiliseerib mind ja minu meeskonda arengule? Kuidas ma kaasan visiooni kokkuleppimisse kogu meeskonda? Kuidas ma kaasan sellesse protsessi kooli pidajat ja teisi osapooli?

Visiooni sõnastamise näited ja arutelud. Järeldused ja küsimused iseendale.

Kogemustevahetus välisekspertidega koolijuhtimise ja haridusvaldkonna arendamise teemadel. Väliskülalised Ari Pokka (Soome), Torben Moerup (Taani), moderaator Ekke Sööt.Taani ja Soome koolijuhtimise kogemus ja olulisemad trendid. Koolijuhi roll ja võimalused õpilaskeskse kooli arengu eestvedamisel. Jagatud eestvedamine õpilaskeskse kooli arendamise meetodina

Millised juhtimispõhimõtted toetavad õpilaskeskse kooli loomist? Hea koolijuhtimise 10 printsiibi sõnastamine ning näited Taanist ja Soomest.