Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudel / Koolitused

Koolitused

Koolitus „Õppijakeskse kooli juhtimine"

Koolituse eesmärk
Koolitusel osalenutel on teadmised, oskused ja tahe kooli õppijakesksuse suurendamiseks läbi tervikliku juhtimise.

Koolitusel osalevad koolimeeskonnad
- leiavad lahendusi kooli arenguküsimustele;
- loovad või täiendavad ühise arutelu tulemusel juhtimisvahendeid ja saavad koolitajalt ja kaasõppijatelt praktilise väärtusega tagasisidet.
Koolituse tulemusel omandavad osalejad kaasaegse arusaama õppijakesksest koolist ja selle terviklikust juhtimisest ning rakendavad ja arendavad seda oma kooli kontekstis.

Koolitus algab märtsis 2015 ja lõppeb septembris 2015.
Programmi maht on 245 tundi, sh auditoorset õpet 184 tundi ja iseseisvat tööd 61 tundi. Programm koosneb kuuest moodulist ja järelseminarist.

Koolitus "Üldhariduskooli terviklik ja süsteemne juhtimine"

Koolituse eesmärk on süvendada ja uuendada juhtide teadmisi ja oskusi kooli inimkesksel, terviklikul ja süsteemsel juhtimisel.

Koolituse maht on 264 tundi, sh auditoorset õpet 160 tundi. Koolitus viiakse läbi 2-päevaste õppesessioonide ja õppijate iseseisva tööna kogenud koolitajate juhtimisel, kaasatud on ka vastava ala praktikuid.

Koolitus toimub jaanuarist 2013 kuni jaanuarini 2014.

Nõuded lõpetamisele:
Koolitusprogrammi lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% auditoorses õppetöös, kõigi iseseisvate tööde 100% täitmine ning enesehindamise arvestuslik sooritamine.

Koolijuhtide koolitus „Uue töö- ja palgakorralduse rakendamine kooli kui õpilast toetava arengukeskkonna kujundamisel"

Eesmärk: täiendada koolijuhtide teadmisi ja oskusi uue töö- ja palgakorralduse rakendamisel kooli kui õpilast toetava arengukeskkonna kujundamisel.

Väljund: koolituse tulemusel saavad osalejad kogemuse, kuidas:

•  lähtuda kooli juhtimisel eelkõige õpilasele parima arengukeskkonna loomisest?

•  olla kooli arengu vedaja?

•  motiveerida õpetajaid paremini tööd tegema?

•  siduda uut töö- ja palgakorraldust kooli eesmärkide ja visiooniga?

•  hinnata õpetajate tööd ja pädevusi?

•  kaasata õpetajaid töö- ja palgakorralduse väljatöötamisse ja ellurakendamisse?


Koolitusmeeskonnad ja maakonnad, kus nad koolitama hakkavad:

1. Margus Veri, Hendrik Agur – Valgamaa, Tartu linn, Järvamaa, Hiiumaa, Põlvamaa, Viljandimaa

2. Helmer Jõgi, Merike Kaste – Lääne-Virumaa, Võrumaa, Narva linn, Ida-Virumaa

3. Anne Nõgu, Toomas Kruusimägi – Raplamaa, Tartumaa, Saaremaa, Pärnumaa, Järvamaa

4. Ivo Eesmaa, Ülle Luisk – Läänemaa, Jõgevamaa, Tallinn, Pärnu linn, Harjumaa


Koolituste ajakava