Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudel / Koolitustegevus maakonniti

Koolitustegevus maakonniti

Viljandimaa

Viljandimaa lasteaedade juhtide koolitus, 15.05.2013, Viljandimaa lasteaiajuhtide koolitus Rocca al Mare Koolis ja lasteaias. Viljandimaa koolitus teemal: „Läbirääkimiste alused ja konfliktide juhtimine" Indrek Orav, Kano OÜ. 21. november 2013 Viljandis.

Võrumaa

Võrumaa koolide direktorite ja õppealajuhatajate õppepäevad Räpinas, 22-23.05.2013. Võrumaa koolitus/õppevisiit teemal: „Õppekavaarenduse juhtimine lasteaias". Reeli Simanson. Naba Lasteaed, Ilona Sillak. 6.-7. november 2013 Harjumaa, Tallinn.

Pärnumaa

Pärnumaa koolijuhtide õppepäevad Saaremaa koolides, 5.– 6.06.2013. Pärnumaa koolitus teemal: Koolijuhi tööstress ja selle ennetamine 19. november - 20. november 2013 Pärnus.

Järvamaa

Järvamaa keskkonna- ja õuesõppeteemaline alushariduse konverents „Laps on õues õppides õnnelik" 17. oktoober 2013 Türil. Järvamaa koolitus teemal: Muutunud seadusandlus 22.08.2013 Paides.

Järvamaa koolitus teemadel: Koolipidaja, koolijuhi ja õpetaja vastutus haridusasutuse juhtimisel. Kaasav juhtimine ja organisatsiooni areng- Klaas-Jan Reincke; Koolijuhi ja õpetaja vastutus haridusasutuse juhtimisel. Margus Veri,  Pärnu Ülejõe Gümnaasium. Hendrik Agur, Gustav Adolfi Gümnaasium 26.08.2013 Paides.

Jõgevamaa

Jõgevamaa koolitus/õppevisiit- parim praktika, Saaremaa Ühisgümnaasium, Viljar Aro. Ristiku lasteaed. Muhu Põhikool Saaremaal 15. august 2013.

Läänemaa

Läänemaa koolitus teemal: „Motiveeriv ja tulemuslik organisatsiooni juhtimine. Läbipõlemine ja tööstress". Ervin Laanvee. Asjaajamine lasteaias. Tarmo Salumaa. Hariduslike erivajadustega laps lasteaias ja koolis. Linnu-Lydia Mae. 22. - 23. august Roosta Puhkkülas.

Läänemaa koolitus/õppevisiit teemal: Motiveeriv ja tulemuslik organisatsiooni juhtimine- teemaks „Motivatsioon ja pühendumine pikas perspektiivis" ja formaadiks tõhustatud loeng ja soovijatele ka täiendav eneserefleksioon bussi-pinginaabri abiga. Uku Visnapuu. Parim praktika. Lähte Gümnaasiumi külastus. Parim praktika. Kõrveküla Põhikool. „Kaasav juhtimine ja organisatsiooni areng", Klaas-Jan Reincke. Miina Härma Gümnaasium. Motiveeriv juhtimine, sh eestvedamine, meeskonnatöö, keskkonna loomine, kooli külastus. 24.-25. oktoober 2013.

Läänemaa koolitus teemal: Motivatsioon ja väärtushinnangud kooli juhtimisel.Suhtearendus kooli väärtusruumi loojana. Meedi Neeme, Rocca al Mare Kool. Motivatsioon ja väärtushinnangud kooli juhtimisel (parima praktika jagamine)

Toomas Kruusimägi, Tallinna Inglise Kolledž. Anne Nõgu, Rakvere Eragümnaasium. 27.08.2013 Haapsalus.

Põlvamaa

Põlvamaa koolitus teemal: „Enesejuhtimine ja enese professionaalsuse arendamine" Angela Jakobson. 21. november 2013 Värska Gümnaasium.

Saaremaa

Saaremaa koolitus/õppevisiit teemal: Õppereis maakonna üldhariduskoolide meeskondadele- Uuriv õppimine (kõik, mis seostub õpilaste uurimistöödega ja nende juhendamisega. Ülo Vooglaid. Pärimuskultuur õppekavas. Rapla Vesiroosi Gümnaasium.Jaan Reimond.Eelkutseõppe rakendamine. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool.Õpetajatekoolitus Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis.: 8.- 9.oktoober 2013.

Tartumaa

Tartumaa koolitus teemal: Strateegiline juhtimine. 16.-17. jaanuar 2014 Rakveres.

Tartumaa koolitus teemal:„Asjaajamise ja dokumendihalduse korraldus organisatsioonis". Katrin Pajunurm, Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus. 28. november 2013.

Tartumaa koolitus teemal:  Väärtuspõhine juhtimine. Mati Sööt. 29. oktoober 2013 Alatskivil.

Tartumaa koolitus teemal:  Ajajuhtimine. Pille Murrik, Märt Murrik (TLÜ Rakvere Kolledž. 31.oktoober 2013.HEV koolitused maakonniti:


Pärnumaa

Pärnumaa koolitus Erivajadusega laps lasteaias (seda reguleerivad õigusaktid, seaduste, määruste tõlgendamisvõimalused jms); Infopäeva formaat- ümarlaud (reaalsete situatsioonide kirjeldamine lasteaedade juhtide poolt; tekkinud küsimused ning juristipoolsed vastused nendele). Andres Aru, sotsiaalministeeriumist jurist, Tõnu Poopuu, sotsiaalministeeriumist spetsialist, Ivi Kallaste, patsientide esindusühing, Lea Mardik, Pärnu Õppenõustamiskeskuse juhataja, Pille Vaiksaar, sotsiaalministeerium, hoolekande osakonna peaspetsialist, Margit Blehner, alusharidusjuhtide aineühenduse esimees 23. mail 2013 Pärnus.

Narva

Narva linna koolitus „Hariduslike erivajadustega laps koolis ja lasteaias" 19.-20.september 2013 Tartus.

Pärnumaa

Pärnumaa koolitus „Erivajadustega lastele suunatud teenused ja seadusandlus Eestis" 31.oktoober 2013 Pärnus. Õppereis ja koolitus Tallinna Männikäbi lasteaeda " Eriline laps sobitusrühmas" 7.11.2013

Raplamaa

Raplamaa koolitus „Käitumisprobleemiga laps lasteaias" ja „Andekas laps lasteaias" 21. november 2013 Raplas.

Tallinn

Tallinna linna koolitus „Käitumisprobleemidega laps koolis: ennetus- ja sekkumisstrateegiad" 25.11.2013. Tallinnas.

Hiiumaa

Hiiumaa koolitus alushariduse juhtidele "Lapse erivajaduste märkamine, eelkoolieas esinevad sagedasemad erivajadused" 22.11.2013 ja koolitus üldhariduskoolide juhtidele "HEV-õpilased tavakoolis, erinevad toetmise võimalused. Seadusandlus" 6.12.2013.