Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudel / Töögrupi ja ekspertgrupi tegevus

Töögrupi ja ekspertgrupi tegevus

Haridusasutuse juhi kompetentsimudeli väljatöötamise töögrupp

Ajavahemikuks 29.01.2009 kuni 30.10.2009 moodustati töögrupp haridusasutuse juhi kompetentsusmudeli arendamiseks ja rakendussüsteemi väljatöötamiseks.

ESF programmide „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013" ja „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames moodustati töögrupp haridusasutuse juhi kompetentsusmudeli arendamiseks ja rakendussüsteemi väljatöötamiseks. Rakendussüsteemi all mõeldakse kompetentsimudeli põhist eneseanalüüsi ja haridusjuhi koolituse raamnõudeid.

Töögruppi kuulusid: Aivi Virma (Haridus- ja Teadusministeerium), Andrus Kompus (Tartu Kutsehariduskeskus), Ave-Piia Rohtla, (REKK (praegu SA Innove)), Elve Kukk (REKK (praegu SA Innove)), Hille Ilves (Eesti Linnade Liit), Ivo Eesmaa (Kärdla Ühisgümnaasium), Kadri Peterson (Haridus- ja Teadusministeerium), Kaspar Kreegimäe (Haridus- ja Teadusministeerium), Keiu Tamm (REKK (praegu SA Innove)), Külli All (Haridus- ja Teadusministeerium) Margus Ojaots (Narva Kutsehariduskeskus), Maie Kitsing (Haridus- ja Teadusministeerium) Mari-Epp Täht (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus), Marge Kõiva (REKK (praegu SA Innove)), Mihkel Rebane (Kiili Gümnaasium) Ott Kasuri (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Ott Ojaveer (Hugo Treffneri Gümnaasium) Piret Koiduaru (Tartu Lasteaed Krõll), Raimu Pruul (Häädemeeste Keskkool), Riina Tallo (REKK (praegu SA Innove)), Silvija Mõttus (Tartu Lasteaed Hellik), Sirje Kessler (Pärnu Lasteaed Pillerpall), Tanel Linnus (Võrumaa Kutsehariduskeskus) Teet Tiko (Haridus- ja Teadusministeerium), Urve Rannaääre (Kehra Gümnaasium).

Töögruppi nõustasid: Mait Raava (Pro Konsultatsioonid), Meelis Kond (Tallinna Haridusamet) ja Mati Talvik (Merlecons ja Ko), töökoosolekuid vedas ja tulemuse vormistas Mihkel Rebane.

Töögrupp jõudis kompetentsusmudeli rakendamise osas järgmistele järeldustele:

- kompetentsusmudel peaks olema suunatud eelkõige sellele, et koolijuht saaks kavandada oma isiklikku arengut. Analüüsides ennast kompetentsusmudeli alusel, on võimalik kavandada oma arenguprogramm kas individuaalse õppimise ja/või koolituste kaudu. Kesksel kohal peaks olema koolijuhi eneseanalüüs;

- eneseanalüüsi tehniline lahendus peaks olema atraktiivne ja metoodilise materjaliga toetatud;

- viia läbi enesehindamise pilootprojekt kutsekoolijuhtidega;

- töögrupis osalenud haridusjuhtide eestvedamise kaudu levitada kompetentsusmudeli põhist eneseanalüüsi.

Haridusasutuse juhi õppekava väljatöötamise ekspertide kogu

2006. aastal töötati üldhariduskoolide juhtidele välja kaasaja nõuetele vastav kompetentsusmudel ja sellele vastav õppekava, mis sisaldas õpitulemusi ja koolitusteemasid . 2011. aastal arendati kompetentsusmudelit edasi ja kavandati järgnevad tegevused, sh koolijuhile suunatud koolitused, mis toetaksid koolijuhi kompetentsuse ja karjääri arengut .

10. veebruaril 2012. aastal kuulutas SA Innove välja riigihanke ekspertide leidmiseks, et töötada välja:

- haridusasutuse juhi kompetentsusmudelist lähtuv üldhariduskoolide juhtide õppekava (eesmärgid, õpiväljundid, õppesisu, maht) ja

- üldhariduskoolide juhtide õppekava järgi esmase koolituse läbiviimise korraldus (koolitusel osalejate valik, läbiviimise ajaline planeerimine, koolituse seostamine koolijuhi praktilise tööga, lektorite valiku kriteeriumid.

Ekspertrühma kuulusid:
Mait Raava - ekspertrühma juht, OÜ Pro Konsultatsioonid, juhatuse liige,  juhtimiskonsultant
Ivo Eesmaa - ekspertrühma liige, Kärdla Linnavolikogu, esimees
Hasso Kukemelk - ekspertrühma liige, Tartu Ülikool, Haridusteaduste Instituut, pedagoogika osakond, hariduskorralduse dotsent
Ene Käpp - ekspertrühma liige, Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus, juhataja
Sandra Lillemaa - ekspertrühma liige, SA Noored Kooli, Liidrikoolitus- ja vilistlasprogramm, koordinaator
Meedi Neeme - ekspertrühma liige, Rocca al Mare Seminar, juhataja
Indrek Orav - ekspertrühma liige, Invicta, juhtimistreener, koolitaja
Anne Raam -ekspertrühma liige, Tartu Ülikool,  Õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja
Mihkel Rebane - ekspertrühma liige, Kiili Gümnaasium, direktor

Laiendatud töörühma kuulusid:
Silja Kimmel - SA Innove, juhatuse liige, üldhariduse ja seire agentuuri juht
Maie Kitsing - Haridus-ja Teadusministeerium, välishindamisosakond, nõunik
Elve Kukk - SA Innove, programmi koordinaator
Robert Lippin - SA Innove, juhatuse liige
Aimi Püüa - SA Innove, üldhariduse õppekavade ja eksamite osakond, juhataja
Kadri Peterson - Haridus-ja Teadusministeerium, välishindamisosakond, juhataja
Kristi Ploom - Haridus- ja Teadusministeerium, kõrghariduse osakond, programmijuht
Keiu Tamm - SA Innove, programmijuht