Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Õpetaja kutsekvalifikatsioon

Õpetaja kutsekvalifikatsioon

Vastavalt haridus- ja teadusministri 5. detsembri käskkirjale nr 936 lõpetab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus oma tegevuse 31. juulil 2012. Alates 1. jaanuarist 2012 viidi SA Innove koosseisu ESF programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014", mille raames rahastati kutse andmist.

Alates 1.jaanaurist 2014 tegeleb õpetaja kutse andmisega Eesti Õpetajate Liit
http://www.opetajateliit.ee/?page_id=1057 .


ESF programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames on valminud uut kutsestandardit toetav tugimaterjal:
„Kutsestandardi rakendamine õpetajaks kujunemisel ja edasises professionaalses arengus“

ESF programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames aastatel 2008-2011 valminud  materjalid:

• TUGIMATERJAL (.doc)
• kutsealase tegevuse kirjeldus, kutsestandardist lähtuv eneseanalüüs ehk taotleja õpimapp
(õpimapi sisu leiab siit)


Koordinaator Ada Lumiste
tel 7 350 619
e-post: ada.lumiste@innove.ee