Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Programmi tegevused / Kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine ja tugitegevused / PÜÜK 6

PÜÜK 6 koostöös kutseharidusega

Pedagoogide ühenduste ülene kuues koostööpäev PÜÜK 6 toimub 20. märtsil Tartu Kutsehariduskeskuses, Tallinna Teeninduskoolis ja Kuressaares Ametikoolis.

Päeva teema on "Õpetajast õpipoisiks".

Läbiv teema on "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine".

Põhirõhk on seekord rikkaliku valikuga töötubadel, sest õpipoisid peavad kõike oma käega järgi proovima ja silmaga nägema. Töötubasid juhivad üldhariduse ja kutseõppe tegevõpetajad. Osalema oodatakse koolieelsete lasteasutuste õpetajaid, üldhariduskoolide õpetajaid, kutseõppeasutustes üldhariduslikke aineid õpetavaid õpetajaid, koolijuhte.

Täpsem info ja registreerimine Õpetajate Ühenduste Koostöökoja kodulehel.

PÜÜKide toimumist toetab ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014".