Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / 270 õpetajat muutsid võõrkeeleõpet tulemusrikkamaks

270 õpetajat muutsid võõrkeeleõpet tulemusrikkamaks

Leena Punga, Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi juhatuse liige

Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts alustas järjekordset tööaastat uue juhatuse eestvedamisel. Juhatus uuenes nelja liikme võrra, kes on oma ülesannet väga tõsiselt võtnud ja paljude uute ettepanekutega tööd värskendanud. Täielikult on uuenenud seltsi koduleht, mille uuendamise võttis ette Katrin Saks Tartu ülikooli Pärnu kolledźist. Meie kodulehega saab tutvuda aadressil http://www.eate.ee/

Alates maist 2012 on meie seltsil partnerorganisatsioon Poolast – rahvusvahelise  inglise keele õpetajate organisastiooni IATEFL Poola haru. Esimene kokkupuude sõlmitud kokkuleppe raamides on ka toimunud- Katrin Saks osales meie seltsi esindajana Poolas toimunud konverentsil. Külaskäik andis lootusi jätkuvale sisukale koostööle. 

Võõrkeeleõppe uued ja vanad võimalused

Oma traditsioonilise kahepäevase suvekooli pidas selts 22. ja 23. augustil Pärnus. Sellesuvist üritust jäävad meenutama kaks ebatavalist fakti: ilm ja osalejate arv. Ilm seetõttu, et osalejatele ei meenunud ühtegi varasemat suve, kui ilm Pärnus poleks olnud suvepealinnale kohane, soe ja päikseline. Seekord oli aga kõik vastupidine- jahedavõitu, pilvine, veidi liiga vesine. Ja osalejaid oli seekordsel üritusel varasematest kordadest rohkem- ligi 270.

Suvekooli teemaks oli „Muudame võõrkeeleõpetuse tulemusrikkamaks". Kõikide lektorite ettekanded, seminarid ja töötoad olid kantud  sellest mõttest.  Nii kohalikud kui ka sponsorite poolt kutsutud lektorid pakkusid ideid ja võimalusi võõrkeeeleõpetuse mitmekesistamiseks uute võtete sissetoomise ja vanade meeldetuletamisega, IT-võimaluste kasutamise ja pakkumisega.

Inglise keele sektsioonide eestvedajaid on väga vaja

Suvekooli raamides kohtusid ka piirkondlikud aktivistid - kohalike inglise keele sektsioonide eestvedajad omavahel ning Briti Nõukogu esindajate Ursula Roosmaa ja Kärt Rummeliga. Kohtumise eesmärgiks oli soov taastada varasematel aastatel seltsi tööle oluliselt kaasa aidanud piirkondlike aktivistide tegevus, nende senisest efektiivsem kaasamine seltsi töösse. Briti Nõukogu oli meie seltsi algusaastatel oluline sponsor. Kuigi koostöö ei vaibunud täielikult, on see varasemast tagasihoidlikum. Nüüd pakub Briti Nõukogu inglise keele õpetamisega tegelevatele õppejõududele ja õppuritele tuge erinevate Briti Nõukogu poolt valminud IT-võimalustega. Nende võimaluste paremaks tutvustamiseks toimub esimene seminar seltsi aastakonverentsil 26. oktoobril Tartus. Tulevikuplaanidesse kuuluvad seminarid ja praktilised õppused kohtadel.

Suvekoolis osalenud ootasid suure huviga nüüdseks nime muutnud eksamikeskuse ülevaadet kevadiste riigieksami ja põhikooli inglise keele eksami kohta. Kahjuks jäi see kuulmata, aga Innove juures tööle asunud uus inglise keele peaspetsialist Kristel Kriisa on andnud lubaduse tulla õpetajatega kohtuma aastakonverentsile Tartusse.

Info peab jõudma õpetajateni

Meil on ka muresid. Nimelt pole kõikidel seltsi liikmetel võimalik osaleda mõlemal seltsi suuremal üritusel, kuna koolidel kas puudub vajalik raharessurss või on just vaheaja päevadele planeeritud koolide kohalikud seminarid. Kahjuks ei saa meie oma üritusi korraldada muul ajal kui ainult vaheaegadel, sest osaliste arvu arvestades vajame üsna mitut suuremat ja väiksemat ruumi ja koolipäevadel pole võimalik leida kohta, kus saaksime oma üritust läbi viia.  Kahjuks ei jõua info seltsi ürituste kohta kõikide koolide inglise keele õpetajateni. See on probleem, mille lahendusi seltsi juhatus otsib ja ka leida püüab.

Soovime kõikidele õpetajatele töökat ja tulemusrikkast 2012/2013. õppeaastat!