Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / Inimeseõpetuse aasta õpetaja ja aasta tegu 2012

Inimeseõpetuse aasta õpetaja ja aasta tegu 2012

Alates 2008. aastast korraldavad vabariiklik inimeseõpetuse ainenõukogu ja Inimeseõpetuse Ühing konkursse „Aasta inimeseõpetuse õpetaja" ja „Inimeseõpetuse aasta tegu".

__thumb_-2-Viia_Haller_2.JPG

Inimeseõpetuse aasta õpetaja 2012

Laureaat

VIIA HALLER – väärib esiletõstmist pikaaegse ja eduka töö eest inimeseõpetuse õpetajana. Tema  õpilased on tulemuslikult esinenud inimeseõpetuse olümpiaadil ja ainevõistlustel. Viia Valler juhendab õpilaste uurimistöid ning korraldab terviseedendusliku õpilaskonverentsi Võrumaal, millel on juba kümneaastane traditsioon. Lisaks tegutseb Viia Haller aktiivselt Võru maakonna inimeseõpetuse ainesekstioonis, on koolitanud nii õpetajaid kui lapsevanemaid ja koostanud ainealaseid õppematerjale (esitajad: Kristi Pettai, Sõmerpalu põhikooli direktor ja Heli Maaslieb, Võru maakonna inimeseõpetuse ainesekstiooni esimees).

Inimeseõpetuse aasta tegu 2012

Laureaat

Esmakordselt  avatud põhikooli inimeseõpetuse õpetaja täiendkoolitus TARTU ÜLIKOOLIS -  inimeseõpetuse aine arendamine ja väärtustamine õpetajate koolituse kaudu (esitajad: TÜ täiendkoolitusel osalenute nimel Karin Pae ja Margit Kagadze, Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse esinaine).

PALJU ÕNNE!

Fotol: Inimeseõpetuse aasta õpetaja 2012 Viia Haller, keda õnnilteb IÜ juhatuse esinaine Margit Kagadze (pildil paremal).