Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / Majandusõpetajatele on abiks uued õpikud

Majandusõpetajatele on abiks uued õpikud

Elbe Metsatalu, majandusõpetaja

Kui uude riiklikku õppekavasse lülitati valikainetena majandus- ja ettevõtlusõppe kursused, tekkis vajadus kaasaegsete ja uute õpikute järele. Majandusõpetajate jaoks on osutunud käesolev aasta väga edukaks, sest valminud on kolm uut õppematerjali.

__thumb_-2-Opik.jpg

Eelmisel õppeaastal andis Junior Achievement Eesti koos EBS kõrgkooliga välja uuenenud sisuga "Majandusõpiku", mis vastab valikaine „Majandusõpe" riiklikule õppekavale ja annab teadmised majanduse, sh riigi majanduse ja ettevõtluse toimimise alustest.

Sel suvel valmis Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainori, TTÜ ja TÜ õppejõudude ja praktikute koostöös Eesti esimene ettevõtlusõpik „Ettevõtlikkusest ettevõtluseni" gümnaasiumitele ja kutseõppeasutustele.

Õpik sisaldab originaaltekste ja kaasaegseid näiteid Eesti ja välisriikide ettevõtluskeskkonnast ning ülesandeid teoreetiliste ja praktiliste oskuste omandamiseks. Peatükke seovad eakaaslastest tegelaskujud, kelle kaasabil selgitatakse asjade olemust ning tuuakse hulganisti näiteid. Oma panuse õpilasesõbraliku õppevahendi väljatöötamisse andsid tegevõpetajad ja nende õpilased, kes eelmisel õppeaastal testisid valminud peatükke kokku kaheksas gümnaasiumis ja kutsehariduskeskuses. Õpiku retsensendid - majandusteadlane Jaak Leiman, ettevõtja ja õppejõud Ergo Metsla ning tegevõpetajad Ene Saar ja Elbe Metsatalu hindavad riiklikule õppekavale vastavat ja värvirõõmsat õpikut heaks ning õpilasele huvipakkuvaks töövahendiks.

Peagi peaks ilmuma ka staažika majandus- ja ettevõtlusõpetaja Kristi Suppi koostatud „Ettevõtlusõpik-käsiraamat" kirjastuselt Maurus, mis samuti sobib kasutada gümnaasiumides ja kutsekoolides.

__thumb_-2-Opik2.jpg

Kõigi nende uute õppevahenditega on soovitav tutvuda mitte ainult majandusõpetajatel, vaid ka ühiskonnaõpetuse, geograafia-, tehnoloogia- ja käsitööõpetajatel, samuti teistel huvilistel, et viia ennast kurssi majandusvaldkonnaga ja lõimida ettevõtlikkust ning toimetulekuoskuste õpetamist oma ainetundidesse.