Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / Märksõna on koostöö

Märksõna on koostöö

Heli Maaslieb, Võru maakonna inimeseõpetuse ainesektsiooni esimees, Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse liige

Kevadest sügiseni on toimunud erinevates Eestimaa piirkondades inimeseõpetuse ühingu poolt korraldatud ainesektsioonide koostöö-koolituspäevad. 23. augustil said Võrus Kubjal kokku Lõuna-Eesti inimeseõpetuse ainet andvad õpetajad, et läbi viia koolituspäev.

Koht oli sümboolne, sest päev algas uues unekliinikus, mida tutvustas sealne unespetsialist Mae Pindmaa. Unekliinik avati sel aastal. Inimene vajab elamiseks ja tööturul püsimiseks energiat. Selleks, et meil seda oleks, on äärmiselt vajalik igapäevane rütm, kus kindel koht on unel. Kui on öise une puudujääk, siis on lastel kasvuhormoonide tootmine väike, samuti langeb töö- ja õppimisvõime. Kui inimene ei ole öösel maganud ja on sõiduki roolis, siis võrdsustatakse sellist käitumist, nagu veres oleks 0,1 promilli alkoholi. Samuti nõrgeneb immuunsussüsteem ja organism on vastuvõtlikum nakkustele. Vajalikku infot said õpetajad koolis lastele edastamiseks, kuid ka oma elu korrastamiseks.

Päeva teisel poolel arutati Lõuna-Eesti maakondade ainesektsioonide koostööd. Võru- ja Tartumaa jagasid oma kogemusi, milline on toimiv ja aktiivne ainesektsioon. Samas tõdeti, et oluline märksõna on koostöö ja inimeste isiklikud suhted. Maakondadel ei ole väga palju raha, et lektoreid kutsuda, aga omavahel koostööd tehes saab pakkuda õpetajatele häid loenguid, ettevõtmisi. Toodi näiteid oma õnnestunud üritustest. Juba kevadel kutsus Tartumaa ainesektsioon  Võru õpetajaid oma koolituspäevale ja tagasiside oli väga positiivne.

Plaani sai võetud, et sügisel korraldatakse koos metoodikapäeva, kus õpetajad esitavad ühe aktiivõppe-meetodi, mida nad oma aines kasutavad. Tulemas on hea praktika koostööpäev.

Tegevused toimuvad ESFi programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames.