Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / Õpetajate Ühenduste Koostöökoja toimetused

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja toimetused

Krista Saadoja, Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse liige, Õpetajate Ühenduste Koostöökoja esimees

Lapsed  vajavad ajastu muutustele vastavat haridust. Seetõttu peab ka kool olema mitmekülgne ning seostetunnetuslik. Õpetajad on need, kes kujundavad õppekeskkonna terviklikuks, põnevaks ning kaasaegseks. Õpetaja on õpilase juhendaja ning hariduse kujundaja, sest valikute paljususes peab igaüks tegema otsuseid, mis lõppkokkuvõttes moodustavad väärtusliku pagasi, mida ellu kaasa võtta.

SA Innove „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 – 2014" programmipere võimaldas augustis õpetajate ühendustel jälle kokku tulla. PÜÜK ehk pedagoogide ühenduste ülesed koostööpäevad keskendusid seekord lõimingule. Koostööpäevad sujusid tänu suurepärasele korraldusele laitmatult. Oma väikese korraldusliku praktikumi sai ka koostöökoda, see oli vajalik kogemus edasisteks tegevusteks.

Suvi tõi koostöökojale teisigi tegemisi ja toimetusi, enesearendamist nii meediaga suhtlemises kui ka läbirääkimistes, koostööpartnerite otsimist jpm. Õpetajate ühenduste koostöökoda areneb ja laieneb järjekindlalt. Nüüdseks on koostöökoja liikmeskond  kasvanud 13 ühenduseni: inimeseõpetuse ühing, bioloogiõpetajate ühing, haiglaõpetajate selts, informaatikaõpetajate selts, kehalise kasvatuse liit, käsitööõpetajate selts " Aita", lasteaednike liit, matemaatika selts, tööõpetajate selts, LAK-õppe võrgustik, eesti keele kui teise keele õpetajate liit, klassiõpetajate liit, tehnoloogiakasvatuse liit.

Kõikide ühenduste häält on ühel või teisel viisil kuulda ning paljud aktiivsed inimesed on juba leidnud võimaluse panustada koostööühenduse tegemistesse. Arendamist vajavaid valdkondi ja tegevusi on veel küllaga. Hea meel on tõdeda, et meid on üles leitud, meid on kuulda, meid on näha.  

Iga väiksemgi samm edasi viib lõpuks eesmärgini. Mida rohkem liikmeid, seda värvikam tulevik. Koostöökohtumisteni!