Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / Õueõppeprojekt „Neli aastaaega Valgeranna looduskeskonnas"

Õueõppeprojekt „Neli aastaaega Valgeranna looduskeskonnas"

Pärnu lasteaia Pillerpall vanempedagoog Jaanika Sirp

Pärnu linna Pillerpalli lasteaia laste ja õpetajate jaoks tõi möödunud õppeaasta palju vahvaid tegemisi. Lapsed on saanud juurde toredaid teadmisi ja kogemusi, mida on otsimas käidud nii õuealalt kui ka lähiümbruse aedades ja parkides. Laste, lapsevanemate ja ka personali lemmikuteks kujunesid aga vahvad õppereisid Pärnu lähistele Valgeranna metsa ja mere äärde. Projekti eesmärgiks oli pakkuda lastele aktiivõppe võimalust avastamaks oma lähiümbruse loodust.

Õppereisid toimusid oktoobris, veebruaris, mais ja juunis. Lastel avanes võimalus näha aastaaegadest tingitud muutusi looduses, ilmastikus ja inimeste käitumises. Läbi praktiliste tegevuste õppisid lapsed tundma  taimi, said teada, kuidas metsas käituda ning kuidas koguda looduseaardeid ilma loodust kahjustamata. Õppereisid said teoks tänu KIKi keskkonnaharidusprogrammi toetusele.

__thumb_-2-valger_3.JPG

Sügise aarded

Sügisel, kui vihmad olid maapõuest välja meelitanud männiriisikad, kärbseseened ja kõik muud tuntud ja tundmatud „seenemikud", sättisid Pillerpalli lasteaia lapsed end bussireisile Valgeranda. Esimene õppereis kandis alapealkirja „Sügise aarded". Kaasa sõitsid kõik: alates sõime rühma lastest lõpetades vanema rühmaga. Kindluse mõttes olid kaasa pääsenud ka mõned eriti abivalmis lapsevanemad. 

Metsas ja mererannas leidis iga rühm oma puud ja põõsad, millega sinasõprust sõlmiti. Oma käe ja silmaga uudistati metsaasukate tegevuse jälgi, kuulati linnulaulu ja nauditi sügisesi tormituuli mere ääres. Maiustati metsamarjadega ja nauditi puhast metsaõhku. Lapsed kogusid metsast ja mererannast sügise aardeid, millest lasteaias korraldati väljapanek lastevanematele.

__thumb_-2-valg_11.jpg

Talvine metsareis

Teine õppereis "Talv metsas ja mere ääres" viis lapsed talvisesse metsa. Paks valge lumi oli matnud enda alla kõik meile juba tuttavad paigad. Oli üksjagu tegemist, et leida kätte vanu tuttavaid puid, põõsaid, seeni ja marju. Osa neist jäigi leidmata ning lapsed said näha ja kogeda, mida toob talv endaga kaasa. Kuidas saavad hakkama metsaelukad ja inimesed talvises metsas. No ja ega siis talvised tegemised ilma kelgurõõmudeta pole miski asi, liiatigi veel siis, kui parasjagu on vastlapäev. Mõnusad lumemäed lausa kutsusid ju kelgusõidule. Nii sai talvine reis mõnusa lõpu kelgumäel. Lasteaias ootasid meid aga kuum hernesupp ja vastlakuklid. Hiljem maalisime oma kogemused piltidele, nii said lapsevanemadki meie seiklustele talvises metsas kaasa elada.

Õppereisi tulemusena oskasid lapsed välja tuua erinevusi ja sarnasusi talvisest ja sügisesest metsast .

Loodus ärkab 

Kolmas õppereis toimus juba kevadel, maikuus, kui loodus hakkas ärkama. Nii kandiski meie  õppereis nime "Äratuskell heliseb metsas ja mere ääres". Õppereis  aitas lastel kogeda erinevusi ja sarnasusi talvise, kevadise ja sügisese metsa ja mereranna loodusolustiku vahel. Külastasime taas samu paiku, mida eelnevatelgi kordadel. Lapsed avastasid oma vanu ja uusi tutvusi metsas. Lisandunud olid kevadtaimed: jänesekapsad, piibelehed jne. Õpetajad kasutasid Valgeranna looduskeskkonda keskkonnaalase aktiivõppe läbiviimiseks.

__thumb_-2-valger_4.JPG

Metsatukas sumiseb suvi

Suvise reisi "Suvi sisistab, sillerdab, sahiseb ja sumiseb" oma armsasse metsatukka korraldasime juunikuu lõpul. Kui seni oli ilmastik pakkunud meile just antud hooaegadele vastavaid ilmastikuolusid, nii et lapsed olid saanud kogeda nii sügistorme valgete laineharjadega kui ka mõnusat karget talvist päikese pai oma põsel, siis seekord oli ilmal meile varuks väikene vingerpuss. Planeeritud vee- ja liivamängude asemel olime sunnitud korraldama lastele seiklusmängu metsas ja rannaalal. Jahe suveilm ei lubanud veel vette minna. Kuigi ega varbad sellest keelust ju midagi teadnud ja olid end siiski mõnusasti merevees märjaks kastnud. Väike piknik sealsamas ranna-aasal oli mõnus lõpp kogu projektile.

Lapsed näevad looduse ja inimtegevuse seoseid

Suure seikluse jäädvustasid õpetajad fotodena, millest sügisel on plaan korraldada fotonäitus lasteaias. Nii on kõigil taas võimalus meie vahvaid hetki uuesti äratundmisrõõmuga meenutada ja teiste rühmade tegemistesse pilk heita.

Kuid juba täna võime öelda, et Pärnu Pillerpalli lasteaia lapsed oskavad erinevate meelte rakendamise teel märgata looduses, ilmastikus ja inimeste käitumises toimuvaid muutusi, mis on tingitud  aastaaegade vaheldumisest.  Lapsed teavad, kuidas käituda loodust säästvalt. Lapsed oskavad leida põhjus-tagajärg seoseid inimeste käitumise ja olukorra vahel looduses. Samuti on selgeks saanud ohud, mis võivad kaasneda metsas ja mererannas kulgemisega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et toredamat viisi kui ise avastada õppimiseks polegi! Nii et kõik õue õppima!