Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / Traditsiooniline suveseminar innovaatiliste mõtetega lektoritelt

Traditsiooniline suveseminar innovaatiliste mõtetega lektoritelt

Piret Steinberg, Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi juhatuse aseesimees, Rakvere reaalgümnaasiumi saksa ja inglise keele õpetaja

13.-15. augustini toimus Võsul Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi (ESÕS) suveseminar „Saksa keele õpe - traditsioonist innovatsioonini". 21. suvelaagris osales 38 saksa keele õpetajat üle Eesti.

__thumb_-2-saksa12012-08-14_11.00.06.jpg

Lektorite kreatiivsus ja emotsionaalne teemakäsitlus

Lektorid Rita Tuggener Šveitsist ja Pirjo Jaakamo Soomest vahendasid maiskonnaloolisi teadmisi oma maadest eelkõige kultuuri ja hariduse võtmes. Rita Tuggeneri teatraalsete momentidega pikitud esinemine oli nauditav, selle järgimine oleks vaoshoitud eestlastele ilmselt suur väljakutse. Šveitsi koolitaja  lähenemine grammatika vahendamisele pakkus uudsust ja põnevust, kõitis tähelepanu ja on hõlpsasti integreeritav keeleõppesse. Maiskonnalooline seminar „Kõik ei ole juust ega šokolaad" avas Šveitsi ja šveitslaste olemust.

Andekad inimesed tahavad saada õpetajaks

Pirjo Jaakamo ettekanne „Soome hariduse võti" pakkus pinget erinevuste leidmiseks Eesti kooliga. Kolme olulise eduaspektina tõi lektor välja Soome haridussüsteemi, professionaalsed õpetajad ja kooli autonoomia. Pirjo Jaakamo sõnul on õpetaja võti tulevikku ja seetõttu tahavad Soomes kõik andekad inimesed saada õpetajaks. Nii on ülikoolidel õpetajakandidaatide valik väga suur, seitse inimest kohale. Kooliellu sukelduvad tudengid varakult, praktika algab juba esimesel kursusel. Võõrkeeleõpetuses eelistavad Soome õpetajad kodumaist õppematerjali. Väljakutsetena Soome koolile nimetas lektor õppimiskliimat, stressi, vägivalda ning lastevanemate halvenenud suhtumist kooli. Eestlastele pani Pirjo Jaakamo südamele olemasoleva koolistruktuuri säilitamise, sest nii on kõikidel õpilastel samasugused võimalused.

__thumb_-2-saksa22012-08-14_10.58.38.jpg

Õpetaja peab olema tuli ja vulkaan

Kuigi ka Šveitsis tasustatakse õpetaja tööd väga hästi, on Šveitsi lektori Rita Tuggeneri väitel nende riigis viimase kümne aasta jooksul õpetaja maine halvenenud, Tema sõnul muutub õpetaja üha enam teenindajaks. "Lapsevanemad teevad päris palju kriitikat õpetajate aadressil, õpetajad teenidavad lapsevanemaid, ühiskonda ja nende soove," rääkis Tuggener. Tema arvates ei ole alati õiged inimesed valinud õpetaja ameti. "Õpetajakandidaatide hulgast tuleks hoolsamalt valida, keda õppima võtta," märkis Tuggener. "Inimesi peab armastama, elu peab armastama, peab rõõmu tundma vigadest, kuna need on õppimise allikad. Ja peab aitama õpilastel küsimusi esitada," rääkis Rita Tuggener. "Õpetaja peab olema tuli ja vulkaan. Talle peab meeldima eksperimenteerida." Ja seda teeb Rita Tuggener küll igas oma seminaris, nii ka Võsul.

Lõiming uues õppekavas

Olulise tähtsusega olid ka Eesti lektorite ettekanded ainete lõimumisest (saksa keel ja kunst, sport, matemaatika, geograafia ning muusika) ja erinevate pädevuste arendamisest uue riikliku õppekava valguses.

Reet Jõgeva (Tallinna saksa gümnaasium) lõimingu ettekande ajendiks oli väljasõiduseminar Viinistu kunstimuuseumisse. Tema käsitles kunsti lõimumise mitmekülgseid võimalusi erinevate osaoskuste arendamiseks keeletundides.

Kalle Lina Rakvere gümnaasiumist esines ettekandega matemaatilise pädevuse arendamisest. Toodud näited pakkusid põnevust ja kaasatöötamine näitas, et arvude maailmas ei tunne filoloogiad end alati nii turvaliselt kui keelekontekstis.

Õuesõppe ühe elemendina kasutatavat nutitelefoni vajasid õpetajaid Anneli Kesksaare (Tallinna Liivalaia gümnaasium) organiseeritud nutikal jalutuskäigul. Töölehel QR-koodide mõistmine viis ristsõna lahenduseni, mis aitas orienteerudes läbida vajalikud punktid. Igas sihtpunktis premeeriti õpetajaid Šveitsi saatkonna poolt sponsoreeritud maiskonnalooliste meenetega.

Ene Sarap Viljandi Paalalinna gümnaasiumist käsitles jooga võimalusi õpilaste ergutamiseks tunnis, tähelepanu koondamiseks ja stressi maandamiseks.

Innovaatilisena oli Aimi Jõesalu Põlva Keskkoolist valmistanud online-lektorina ette lühivideod "Praktilisi näiteid õppetundidest: veebipõhine õpetamine ja virtuaaltunnid". Video kaudu tutvustas ta kohalolijatele ESÕS-i IT-grupi poolt väljakuulutatud viiendat e-konkurssi "Saksakeelne telesaade". Kõik seminarimaterjalid on avaldatud  ESÕS-i blogis www.edlvblog.wordpress.com

Koolituse käigus valmis osalejate ja lektorite kaastöödest saksa keelt kõnelevate maade maiskonnalooliste materjalidega CD "Saksa keelega Euroopas", mida tutvustati ja mille said kõik osalejad.

__thumb_-2-saksa4SAM_4368.JPG

Suveseminaride jätkusuutlikkus

Selleaastase kokkusaamisega pöörati tähelepanu ESÕS-i ja suveseminaride jätkusuutlikkusele. Korraldati näitus „20 aastat ESÕS-i suvelaagreid", mille avasid piduliku lindilõikamisega esimestes laagrites viibinud õpetajad. Suvelaagrid on alati motiveerivad enne algavat õppeaastat. Saksa keele rolli vastu praegusel hetkel tundis huvi külla kutsutud Virumaa Teataja ajakirjanik Katrin Uuspõld. Vestlusringis õpetajatega ilmnesid nii nende töö rõõmud kui ka mured. Huvitav oli diskussioon kolme erineva maa õpetajakutse ja selle maine üle. Õpetajad said ajakirjanikult nõuandeid suhtlemiseks pressiga ja oma kogukonna tegemiste tutvustamiseks meedias.

Seminari raames toimus ka TEA kirjastuse saksakeelsete õppematerjalide tutvustus ja müük, osalejate vahel loositi kaks uut TEA kirjastuse õpikut.

Suvelaagrit rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja SA Innove programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" ning ESÕS. Üritust toetas ka Šveitsi saatkond Helsingis.

Fotod 1 ja 2: rühmatöö suvekoolis. Foto 3: fotonäituse "20 aastat ESÕS-i suvekoole" avamine. Fotode autor: Piret Sarapuu.