Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 13 / Uudiskiri uues kuues

Uudiskiri uues kuues

Hea lugeja, õpetajate võrgustikutöö uudiskiri ilmub nüüdsest uuenenud kuues ja SA Innove kodulehel. Teemas pöördelisi muudatusi ei ole - õpetajate ühendused kirjutavad sisukalt oma töödest-tegemistest, jagavad parimat praktikat ja koostöökogemust. Ikka on ju hea teada, mida naaber teeb.

Uudiskiri nr 13 keskendub suuresti suvekoolides toimunule, aga annab põhjaliku ülevaate ka näiteks esimesest rahvusvahelisest muusikaolümpiaadist, jagab näpunäiteid virtuaalkogukonna loomiseks, tutvustab uut ettevõtlusõpikut jpm. Fotod artiklites avanevad ka suuremalt, kui nendel klikkida.

Vanemad uudiskirjad on jätkuvalt kättesaadavad (endise) eksamikeskuse kodulehelt. Ja jätkuvalt võib kaastöid, ideid ja tähelepanekuid saata aadressile madli.leikop@gmail.com  Uudiskiri nr 14 ilmub detsembri keskpaigas.

Toredat lugemist!