Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 17 / Iga vana olija aitab uue reele ehk „Ettevõtlikul koolil“ on oma mentorprogramm

Iga vana olija aitab uue reele ehk „Ettevõtlikul koolil“ on oma mentorprogramm

Mariliis Randmer, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ettevõtliku hariduse konsultant

Sellel aastal käivitus haridusprogrammis „Ettevõtlik kool“ mentorprogramm. Palusin Avinurme lasteaia direktoril ja mentoril Piret Haaval selgitada, millega täpselt tegu.

Piret, milleks ja kellele mentorprogrammi vaja on?

„Ettevõtliku kooli“ programmi raames on sel aastal käivitunud põnev mentorprogramm, mis moodustab omaette programmisisese võrgustiku.

Vajadus mentorite koolitamiseks tulenes eelkõige sellest, et „Ettevõtliku kooli“ võrgustikusiseselt vajasid ettevõtlikkusõppega alustavad koolid ja lasteaiad nõustamist. Teine põhjus, miks mentoreid on vaja koolitada, on see, et kevadel toimus kaks õppereisi Ida-Virumaale, kus teiste maakondade külalised käisid tutvumas „Ettevõtliku kooliga“ ning külastasid võrgustiku koole ja lasteaedu. Kuna „Ettevõtlik kool“ laieneb teistesse maakondadesse, siis on hea, kui meie võrgustikust oleks võtta mentoreid, kes siis hakkaksid ka teiste maakondade koole ja lasteaedu juhendama.

Mis on mentorprogrammi eesmärk?

Programmiga liitujad Ida-Virumaal, aga ka väljaspool maakonna piire vajavad stardijulgust ja kindlustunnet, et ka nende organisatsioon on võimeline ettevõtlikkusõpet arendama ja standardi tunnustuseni jõudma. Nii on mentorklubi eesmärk peale oma mentiide toetamise laieneda selle toetussüsteemiga maakonnaüleselt vabariigiüleseks programmiks, kuid miks mitte ka rahvusvaheliseks.

Meie viimasel koolitusel, mis toimus Mäetaguse põhikoolis 10. juunil, arutasime ka, et mis võiks olla „Ettevõtliku kooli“ mentorprogrammi tulevik. Leidsime, et tulevikus on mentorvõrgustik üks peamisi „Ettevõtliku kooli“ programmi põhimõtete edasikandja ja sõnumite levitaja, lisaks siis sellele, et annab olulistes küsimustes nõu.

Hetkel on mentorprogramm veel Ida-Virumaa võrgustikusisene. Millist nõu siis praegu on mentiid kõige rohkem vajanud?

Eelmisel õppeaastal täitsid viis kooli ja kolm lasteaeda edukalt ettevõtlikku õppe standardi ning pälvisid tiitli „Ettevõtlik kool“ ja „Ettevõtlik lasteaed“. Kvaliteedimärgi poole, mille standard annab, püüdlevad ka praeguse mentorprogrammi mentiid. Standardi täitmise protsessi jälgimine ja juhendamine ongi hetkel olnud üks peamisi ülesandeid mentoritele. Loomulikult on ka teisi eesmärke, mida mentorpaarid on seadnud, kuid see on siiski üks põhilisi. Ehk siis mentor juhendab oma mentiid eemärgini.

Millised on Sinu enda muljed mentorprogrammist?

Esimesed kogemused mentorprogrammis on olnud väga positiivsed. See väljakutse, mida ma otsima tulin, on piisavalt huvitav ja jõukohane. Ma näen „Ettevõtliku kooli“ mentorprogrammi arengut, ma näen võimalust selles valdkonnas isiklikult areneda.

Miks peaks üks õppeasutuse juht või koordinaator üldse mentoriks hakkama?

Mentorlus on ühele „Ettevõtliku kooli“ õppeasutuse juhile või koordinaatorile uus, kuid huvitav väljakutse. Isiklikult arvan, et need koolid ja lasteaiad, kes on saanud standardi täitmise eest tunnustuse, võiks omada programmis valmisolekut olla teistele mentoriks nind osaleda ka  mentorprogrammi arendusprotsessis.

Lisaks sellele, et siin koha peal huvi üles näidata, käis Voka lasteaia Naksitrallid direktor Julie Laur välja ka idee, et igas õppeasutuse võiks olla mentormeeskond, kes siis nõustaks tervet õppeasutust. Ehk siis juht nõustaks juhti ja aineõpetaja aineõpetajat, et tekiks koostöö erinevatel tasanditel ja kahe õppeasutuse vahel üldiselt ka.

Arvestades, et „Ettevõtlik kool“ laieneb üheksasse maakonda, on selline mentorprogramm efektiivsem kui pelgalt üksiku koordinaatori nõustamine. Nagu näha, siis ideid ja jaksu meil Ida-Virumaal on! Ja valmisolek ka!

Küsimus küsis Mariliis Randmer

Uuri lähemalt haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ ja standardi kohta aadressilt www.evkool.ee