Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 21 / Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing sai 10-aastaseks

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing sai 10-aastaseks

Leelo Lusik, Are põhikooli bioloogiaõpetaja, EBÜ juhatuse liige ja Marje Loide, Lihula gümnaasiumi bioloogiaõpetaja, EBÜ juhatuse liige

Aprillis täitus Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingul 10 tegevusaastat. Ühingu loomine sai alguse Tartu Ülikooli loodusteaduste didaktika lektoraadis organiseeritud Eesti bioloogiaõpetajate konverentsist ja bioloogiaõpetajate aktiivi kokkusaamistest. Ühingu eesmärgiks on esindada bioloogiaõpetajate huvisid, edendada bioloogia õpetamist üldharidus- ja ametikoolides ning ühendada erinevaid huvigruppe, et toetada koostööd bioloogia õpetamise edendamiseks Eestis. Ühingu liikmeskond on pidevalt kasvanud, praegu on meil 187 liiget, neist 20 auliiget ja kaks toetajaliiget.

__thumb_-2-EBÜ2012_2.jpg

Ühingul on seitsmeliikmeline juhatus, mis valitakse uuesti iga kolme aasta tagant. Presidentideks on olnud selle aja jooksul Anu Parts, Kersti Veskimets, Margus Pedaste, Asta Tuusti ja  praegu teist ametiaega Aiki Jõgeva.

Toredad koostööpartnerid

EBÜ-l on palju toredaid koostööpartnereid. Ühingu liikmetel on tasuta sissepääs Eesti Loodusmuuseumisse, Tallinna Loomaaeda, Tartu Ülikooli ja Tallinna Botaanikaaedadesse, Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi, Eesti Tervishoiumuuseumi ning RMK Sagadi Metsamuuseumi. Hea koostöö on meil Keskkonnaameti ja looduskeskustega, RMK-ga. Konverentside korraldamisel saame alati abi Tartu Ülikooli LOTE teaduskonnalt. Viimase talvekonverentsi ajal külastasime Tartu uuenenud loodusmaja, õppelaboreid Maaülikoolis ja Tervishoiu Kõrgkoolis. Oleme väga tänulikud kõigile, kellega kümne tegevusaasta jooksul koos tegutsetud.

Kaks suurüritust aastas

EBÜ-l on kaks traditsioonilist suurüritust – talvekonverents aasta alguses ja suvekool augustis, mis kujunenud tõsisemateks enesetäienduse päevadeks.

Talvekonverentsid toimuvad Tartus, paljudele juba tudengipõlvest armsas õppehoones Vanemuse 46. Suviti koguneme mõnda looduskaunisse või kaitsealusesse paika, kus saame kolme päeva jooksul täiendust oma nn rohelise bioloogia alastele teadmistele. Esimene suvekool toimus 2007. aastal Sagadis, hiljem oleme olnud Hiiumaal, Pärnumaal, Aegna saarel, Haanjas, Ida-Virumaal,  Silma kaitsealal ja Matsalu rahvuspargis. Tulemas on suvekool Otepää lähedal Kaarna järve ääres. Viimase kahe aasta suvekoolid ja talvekonverentsid said edukalt läbi viidud Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi rahalisel toel.

__thumb_-2-uues loodusmajas.JPG

Käesoleva aasta talvekonverentsil andsime esimest korda välja  kolleegide tunnustamise auhinna - Siili auhinna. Siil on meie ühingu vapiloom, igati tark ja väärikas tegelane Kalevipojas ning salapärane ja armastatud loomake looduses. Esimeste kolleegipreemiate väärilisteks valiti Kersti Veskimets Tallinna reaalkoolist  ja Külli Relve Audentese erakoolist.

Talvekonverentsil arutasime ka ühist pöördumist haridus- ja teadusministeeriumi poole, kuna riik pole taganud uue õppekava täitmiseks vajalikke ressursse, füüsiline õpikeskkond väga paljudes koolides ei vasta püstitatud eesmärkidele ning bioloogiaõpetajate töökoormus on tõusnud. Õpetajad on meil küll tublid, aga ainult missioonitundega ei suuda me riikliku õppekava eesmärke täita ning omavalitsustel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid.

Õnnelik õpetaja

Meie tegevuse eesmärgi võib sõnastada nii – õnnelik õpetaja on hea õpetaja. Kuidas teha nii, et õpetaja oleks õnnelik? Meie oma ühingus tahame pakkuda liikmetele erialast täiendust, rõõmsaid ja inspireerivaid hetki kolleegide seas, uusi ideid ja puhkust argimuredest. Parim kiitus on see, kui õpetajad lahkuvad  ühingu üritustelt rõõmsana ja täis uut energiat. Rohkem infot EBÜ kohta saab kodulehelt http://www.ebu.ee/. Ootame bioloogiaõpetajaid ühinguga liituma! Jagades saad rikkamaks!

Fotod EBÜ arhiivist.