Avaleht / Üldharidus / Programmid ja projektid / Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine / Uudiskiri / Uudiskiri 23 / Hea Algus valmistub kaheks suureks projektiks

Hea Algus valmistub kaheks suureks projektiks

Liivi Türbsal, MTÜ Hea Algus tegevjuht

Hea Alguse võrgustiku esindajad üle Eesti kogunevad 16. septembril Tartusse Hea Alguse võrgu seminar-nõupidamisele. Osalejate hulgas on lasteaedade ja koolide, Tartu Ülikooli, alushariduse juhtide, lasteaednike liidu esindajaid ja kohaliku omavalitsuse haridusametnikke. Nõupidamisel tulevad arutusele MTÜ Hea Algus lähemad ja kaugemad sihid ja plaanid, koolitused, ettevalmistused seoses 20. aastapäevaga ja uued projektid.

__thumb_-2-Picture 084.jpg

Esimene suurem projekt on „Meie oma Hea Algus: 20 aastat lapsekeskset haridust”.

2014. aasta on MTÜ Hea Algus jaoks olulise tähtsusega: täitub 20 aastat tegevuse alustamisest Eestis. Juubeliaasta olulise sündmusena toimub 30.-31. oktoobril Tartus Atlantise konverentsikeskuses konverents  „MEIE OMA HEA ALGUS: 20 aastat lapsekeskset haridust”.

Konverentsil tutvustame lapsekeskse õppimise/õpetamise edukaid tööviise ja materjale, et aidata kaasa  õppekava tulemuslikumale rakendumisele lasteaias ja koolis. Meie eesmärgiks on aidata mõista, et õppimine/õpetamine saab olla loov, arendav ja huvitav nii õpetaja kui õppija jaoks ning õppeprotsessi edukus sõltub suures osas õpetaja professionaalsusest. Samuti soovime toetada Hea Alguse võrgustiku jätkusuutlikku toimimist ning arengut.

Konverentsile oodatakse  lasteaednikke ja algklasside õpetajaid, kes 20 aastat tagasi või hiljem alustasid peale vastavaid koolitusi Hea Alguse lapsekeskse metoodika rakendamist. Teretulnud on lapsevanemad, õpetajad, haridusametnikud, kes on ise olnud seotud Hea Alguse arenguga või soovivad tutvuda Hea Alguse põhimõtete rakendamisega lasteaias ja koolis.

Praegu on just õige aeg anda teada esinemissoovist neil, kes seda veel teinud ei ole. Konverentsile registreerumine on alanud. Konverentsi läbiviimist toetab SA Innove ESFi programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“.

Teine suurem projekt on ”Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides”.

Projekt kestab 21 kuud ja on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuse programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusfoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viivad üheskoos ellu haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

Projekti kaasabil soovime lasteaedades ja koolides (kokku 40 asutust) edendada kaasava hariduse põhimõtteid ning suurendada suutlikkust  riskirühma kuuluvate lastega tegelemisel ning võimalike riskide ennetamisel, milleks on õpimotivatsiooni langus, koolist väljalangemine, probleemne käitumine. Projektipartner on MTÜ Pusa, kaasatakse Tartu Ülikooli spetsialiste, õpetajaid, erialaspetsialiste, lapsevanemaid, haridusjuhte, nõustamiskeskusi.

Projekti tegevused toetavad osapoolte omavahelist koostööd ja tegevussuutlikkust. Koolitustegevustes kasutame innovaatilisi ning uudseid lähenemisi Eesti, Norra, Belgia ning Inglismaa koolitajatelt. Viime läbi eel- ja järeluuringu ning anname välja kogemuskogumiku headest praktikatest. Selle projekti kohta saate täpsemat teavet Hea Alguse kodulehelt www.heaalgus.ee

Hea Alguse logo