Avaleht / Üldharidus / Lõpudokumendid / Elektrooniline keskkond

Lõpudokumentide elektrooniline keskkond

Alates 2014. a toimub lõpudokumentide plankide ja medalite haldamine elektroonilise keskkonna kaudu.


Süsteem on mõeldud kasutamiseks:

  • Sihtasutusele Innove;
  • Õppeasutustele – üldhariduskoolid, kutsekoolid, kõrgkoolid;
  • Maa- ja linnavalitsustele – kes oma üldhariduskoolide tellimusi koondavad.
     

Süsteem võimaldab:

  • lõpudokumentide plankide tellimist;
  • lõpudokumentide plankide arvelevõtmist;
  • lõpudokumentide plankide väljastamist;
  • lõpudokumentide plankide aruandlust;
  • lõpudokumentide plankide mahakandmist.


Kasutusjuhendid:

Haridusosakondadele

Õppeasutustele


Juurdepääs:

Haridusosakonnad
Elektroonilisse keskkonda juurdepääsu saamiseks on vaja saata Sihtasutusele Innove kirjalik volitus, kuhu on märgitud volitatava isiku (kontaktisik) nimi, isikukood, ametikoht, telefon ja e-posti aadress, kes hakkab elektroonilises keskkonnas tellimusi esitama.

Õppeasutused
Esialgu on juurdepääs Eksamite Infosüsteemi õppeasutuse juhil, kes saab anda õiguse edasi lõpudokumentidega tegelevale isikule. Õiguste andmiseks tuleb sisse logida eis.ekk.edu.ee/eis, kus toimub õiguste haldus. Juhised administraatori määramiseks asuvad siin. 

Lisainfo: