Avaleht / Üldharidus / Lõpudokumendid / Elektrooniline keskkond / Videojuhised haridusosakondadele / Aruande kinnitamine

Aruande kinnitamine

Videos on näha, kuidas haridusosakonnad saavad EIS-i plankide haldamise moodulis kinnitada lõpudokumentide koondaruannet.

Haridusosakonnad saavad kinnitada koondaruande alles siis kui kõik hallatavad koolid on aruanded kinnitanud.

  1. Valige oranžilt ribalt sakk „Aruanded“.
  2. Vasakul pool asub lahter „Koht“, kus avanevas ripp-menüüst saate vaadata teie hallatavate koolide aruandeid.
  3. Tehes ripp-menüüst valiku, vajutage nuppu „Jooksva perioodi aruanne“. Teile avaneb valitud kooli aruanne ning paremal pool asuvast lahtrist „Aruande olek“ on näha, kas kool on juba kinnitanud oma aruande.
  4. Jättes lahtri „Koht“ valimata (ehk vali peale) ning vajutades nuppu „Jooksva perioodi aruanne“, kuvab süsteem teie asutuse aruande.
  5. Kui kõik andmed on aruandes õiged, vajutage nuppu „Kinnita“.
  6. Süsteem moodustab pdf-vormis aruande, mille saate soovi korral välja printida.
  7. Vajadusel saate aruandes teha muudatusi kui vajutate kinnitatud aruande all osas asuvat nuppu „Paranda“. Antud toiming eemaldab aruandelt kinnituse, mis võimaldab muudatusi teha ka teie hallatavatel koolidel. Kui kooli aruandes on viga peab kool tegema ise vajalikud parandused. Hiljem tuleb aruanne uuesti kinnitada, kõigepealt koolil ning seejärel haridusosakonnal.