Avaleht / Üldharidus / Lõpudokumendid / Elektrooniline keskkond / Videojuhised haridusosakondadele / Rikutud plankide mahakandmine

Rikutud plankide mahakandmine

Videos on näha, kuidas haridusosakonnad saavad EIS-i plankide haldamise moodulis teha rikutud plankide koondmahakandmise.

Mahakanda tuleb ainult rikutud plangid.

 1. Valige oranžilt ribalt sakk „Mahakandmine“.
 2. Avanenud tabel on kokku koondanud koolide mahakandmised. Automaatselt on valitud kõik ehk linnukesed on ees kõigil mahakandmistel, kuid soovi korral saab seda muuta, eemaldades linnukese.
 3. Nupp „Jätka“ abil avaneb teile tabel kõikide koolide poolt tehtud mahakandmiste kohta.
 4. Vajadusel saate lisada ridu juurde, paremal pool asuva „Lisa“ nupu abil, kui teie asutuses on juurde tekkinud rikutud planke.
 5. Avanenud lahtisse sisestage rikutud plangi number koos tähega.
 6. Vahemiku korral saab sisestada esimesse lahtrisse rikutud plangi algnumbri koos tähega ja teise lahtrisse vahemiku lõpunumbri koos tähega.
 7. Rippmenüüst saate valida mahakandmise põhjuse, kui põhjuseks on „hävinud“ või „muu“ siis tuleb lisada ka lühike seletus mahakandmise kohta.
 8. Kui mahakandmine on tehtud, vajutage lehe all osas asuvat nupp „Salvesta“, mis salvestab toimingu, kui ei edasta veel saajale. Salvestatud olekus mahakandmist saate igal hetkel jätkata ja muuta.
 9. Nupp „Kinnita“ loeb mahakandmise lõpetatuks ning edastab selle saajale (SA-le Innove).
 10. Peale mahakandmise kinnitamist moodustab süsteem pdf-vormis „mahakandmise akti“, mida palume välja printida ning allkirjastatult koos rikutud plankidega toimetada SA-le Innove.
 11. Pooleliolevad või esitatud mahakandmised on nähtavad saki „Sündmused“ alt.
 12. Esitatud mahakandmist saate vajadusel ka muuta, kui lähete esitatud mahakandmise peale (sakk „Sündmused“). Avanenud tabelis vajutage nuppu „Paranda“, mis avab mahakandmise muudatusteks, peale paranduste tegemist tuleb toiming uuesti salvestada ja kinnitada.
 13. Kui mahakandmises on vea teinud kool, siis peab kool tegema parandused oma mahakandmises.
 14. Esitatud mahakandmist saate tühistada, kui lähete esitatud mahakandmise peale (sakk „Sündmused“). Avanenud tabelis vajutage nuppu „Paranda“ ning seejärel „Tühista mahakandmine“. Koondmahakandmise tühistamisel on koolide poolt tehtud mahakandmised uuesti leitavad saki „mahakandmine“ alt.