Avaleht / Üldharidus / Lõpudokumendid / Elektrooniline keskkond / Videojuhised õppeasutustele / Rikutud plankide mahakandmine

Rikutud plankide mahakandmine

Videos on näha, kuidas õppeasutused saavad EIS-i plankide haldamise moodulis teha rikutud plankide mahakandmise.

Mahakanda tuleb ainult rikutud plangid.

 1. Valige oranžilt ribalt sakk „Mahakandmine“
 2. Avanenud tabelis lisage paremal pool asuva „Lisa“ nupu abil rida nende plankide juurde, mida soovite mahakanda. Ridu saab lisada nii palju kui vaja.
 3. Avanenud lahtisse sisestage rikutud plangi number koos tähega.
 4. Vahemiku korral saab sisestada esimesse lahtrisse rikutud plangi algnumbri koos tähega ja teise lahtrisse plangi vahemiku lõpunumbri koos tähega.
 5. Rippmenüüst saate valida mahakandmise põhjuse, kui põhjuseks on „hävinud“ või „muu“ siis tuleb lisada ka lühike seletus mahakandmise kohta.
 6. Kui mahakandmine on tehtud, vajutage lehe all osas asuvat nupp „Salvesta“, mis salvestab toimingu, kui ei edasta veel saajale. Salvestatud olekus mahakandmist saate igal hetkel jätkata ja muuta. Seda võimalust on hea kasutada suurtel koolidel, kellel tekib palju rikutud planke.
 7. Nupp „Kinnita“ loeb mahakandmise lõpetatuks ning edastab selle saajale.
 8. Peale mahakandmise kinnitamist moodustab süsteem pdf-vormis „mahakandmise akti“, mida on võimalik soovi korral välja printida.
 9. Pooleliolevad või esitatud mahakandmised on nähtavad saki „Sündmused“ alt.
 10. Esitatud mahakandmist saate vajadusel muuta, kui lähete esitatud mahakandmise peale (sakk „Sündmused“). Avanenud tabelis vajutage nuppu „Paranda“, mis avab mahakandmise muudatusteks, peale paranduste tegemist tuleb toiming uuesti salvestada ja kinnitada.
 11. Esitatud mahakandmist saate tühistada, kui lähete esitatud mahakandmise peale (sakk „Sündmused“). Avanenud tabelis vajutage nuppu „Paranda“ ning seejärel „Tühista mahakandmine“.