Avaleht / Üldharidus / Lõpudokumendid / Elektrooniline keskkond / Videojuhised õppeasutustele / Lõpetajatele plankide väljastamine

Lõpetajatele plankide väljastamine

Videos on näha, kuidas õppeasutused saavad EIS-i plankide haldamise moodulis märkida ära lõpetajatele väljastatud plangid.

  1. Valige oranžilt ribalt sakk „Lõpetajatele väljastamine“.
  2. Avanenud tabelis lisage paremal pool asuva „Lisa“ nupu abil rida nende plankide juurde, mida soovite lõpetajatele väljastada. Ridu saab lisada nii palju kui vaja.
  3. Avanenud lahtisse sisestage lõpetajatele väljastatud plangi number koos tähega.
  4. Vahemiku korral saab sisestada esimesse lahtrisse lõpetajatele väljastatud plangi algnumbri koos tähega ja teise lahtrisse plangi vahemiku lõpunumbri koos tähega.
  5. Seejärel vajutage lehe all osas asuvat nupp „Salvesta“, mis salvestab toimingu, kui ei loe veel plangid väljastatuks. Salvestatud olekus plankide väljastamisi saate igal hetkel jätkata ja muuta. Seda võimalust on hea kasutada suurtel koolidel, kellel on palju lõpetajaid.
  6. Nupp „Väljasta“ loeb plangid lõpetajatele väljastatuks.
  7. Pooleliolevad või esitatud väljastamised on nähtavad saki „Sündmused“ alt.
  8. Esitatud väljastamisi saate vajadusel ka muuta, kui lähete esitatud väljastamise peale (sakk „Sündmused“). Avanenud tabelis vajutage nuppu „Paranda“, mis avab väljastamise muudatusteks. Pärast paranduste tegemist tuleb lisada ka parandamise põhjus ning seejärel „Salvesta“ ja „Väljasta“.