Avaleht / Üldharidus / Lõpudokumendid / Tellimine ja mahakandmine

Lõpudokumentide tellimine ja mahakandmine


Plankide ja medalite tellimine

Lõpudokumentide plangid tellitakse Sihtasutusest Innove järgnevaks õppeaastaks. Tellimused esitatakse hiljemalt 1. novembriks. Tallinna üldhariduskoolid esitavad 2014/2015. õppeaastast oma lõputunnistuste plankide tellimused Harju Maavalitsusele.

Plankide tellimusi saab esitada ainult elektroonilise keskkonna (Eksamite Infosüsteem) kaudu, mille tutvustuse ja juhistega saab tutvuda SIIN.

Tellimisel tuleb elektroonilises keskkonnas täita ära järgmised väljad:

  • tellitavate plankide kogused liikide kaupa;
  • medalite kogused üldhariduskoolidel/maavalitsustel;
  • tellimuse täitmise tähtaeg.

Et kiirendada ja lihtsustada plankide väljastamist ja sellega seotud asjaajamist, on soovitav teavitada Sihtasutust Innove plankide väljavõtmise kuupäevast vähemalt 3 päeva varem.

Tellimistega või lõpudokumentide mooduliga seonduvates küsimustes palun pöörduda asjaajamise üksuse arhivaari Maarja-Liisa Kütt´i poole (telefon 735 0525, e-post: maarja-liisa.kytt@innove.ee).Rikutud plankide mahakandmine ja aruandlus

Alates 2014/2015. õppeaastast vormistatakse mahakandmise akt elektroonilise keskkonna kaudu. Süsteem toetab plankide mahakandmist, võimaldades pärast andmete sisestamist vormistada plankide mahakandmise akti, mis tuleb koos rikutud/kehtetute plankidega esitada Sihtasutusele Innove (vt ka kasutajajuhendit). Kõik eelmise perioodi hävitamisele kuuluvad plangid tuleb tagastada Sihtasutusele Innove 1. novembriks.

Aruannet kasutatud plankide kohta eraldi esitama ei pea. Kui kõik andmed on süsteemi kantud ning üle kontrollitud, et kõik andmed on õiged siis palume kinnitada aruande periood. Aruande perioodi kinnitades tagate, et kõik selle aasta andmed on korrektselt süsteemi kantud ning selle perioodi võib lukku panna.

Varasemate perioodide aruanded ja mahakandmise aktid esitatakse süsteemiväliselt ja vormistatakse vastavalt näidistele (haridusttõendavate dokumentide blankettide kasutamise aruanne; mahakandmise akt).

Lisainformatsiooni lõputunnistuste plankide väljastamise kohta saab e-posti aadressilt maarja-liisa.kytt@innove.ee, telefonilt 735 0525 või kohapealt: Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, Tallinn.