Avaleht / Üldharidus / Muu kodukeelega laps / Õpetajale / Metoodilisi soovitusi

Metoodilisi soovitusi

PARIMATE PRAKTIKATE KOGUMIK õpetajale ja koolijuhile Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis“

Tuginedes Eesti koolide praktikale, käsitleb kogumik õppekeelest erineva emakeelega õpilase hariduse korraldamist: milles vajab õpilane tuge; millele tuleb tähelepanu pöörata, kui välisriigist saabunud õpilane kooli tuleb; tema teadmiste, oskuste, keelelise arengu hindamise võimalused ja viisid; tema keeleoskuse arendamine ainetunnis; kust saab õpetaja tuge.

Soovitusi õppetöö korraldamiseks koolis

LISAD:

- Täiendavate hariduskulude katmine 2017

Esmase tutvumisvestluse NÄIDIS

Individuaalse õppekava NÄIDIS 1. aasta

Individuaalse õppekava NÄIDIS 2. aasta

Soovitusi keeleõppe korraldamiseks

Õpime teiste kogemustest

Lasteaiaõpetajale

Kooliõpetajale

Metoodilisi võtteid

Muu kodukeelega lapse õpetamist toetav

Kuidas aidata keeleõppijat iseseisval õppimisel