Avaleht / Üldharidus / Muu kodukeelega laps / Õppimisest meil ja mujal / Kool

Kool

Euroopa Liidu rändekava järgi plaanib Eesti 2016-17 vastu võtta ca 550 sõjapõgenikku ja rahvusvahelise kaitse taotlejat. Põgeniku perest pärit laps asub õppima elukohajärgsesse kooli või lasteaeda. Kõikidele Eestisse elama asuvatele lastele tuleb pakkuda kvaliteetset haridust. Edasi loe põgenike laste hariduse korralduse kohta Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.


Tere tulemast Eesti kooli! on lapsevanema juhendmaterjal, mis on mõeldud peredele, kes on hiljuti mõnest muust riigist Eestisse tulnud ja kelle lapsed hakkavad õppima Eesti koolis. Materjal annab lihtsas selges sõnastuses lühiülevaate Eesti haridussüsteemist, tutvustab Eesti koolielu ning jagab soovitusi, kuidas aidata last uues keskkonnas kohaneda.

Eesti koolielu tutvustav