Avaleht / Üldharidus / Muu kodukeelega laps / Õppimisest meil ja mujal / Lasteaed

Lasteaed

INFOVOLDIKUD lasteaiale

Artiklid ja juhendid

Õppevara lasteaiale

Vene töökeelega lasteaedade eesti keele õppeks kasutatavast materjalist – töölehtedest ja õpetaja käsiraamatust – leiavad õpetajad abi ka välispäritolu lastega töötades.

Rutiintegevuse piltkaardid enimkasutatavate väljendite õpetamiseks

Metoodikakeskused pakuvad nõu ja abi

Koolieelsed lasteasutused, kus õpetatakse muu kodukeelega lapsi, võivad pöörduda metoodilise nõu saamiseks 6 piirkondlikku eesti keele kui teise keele metoodikakeskusesse.

  1. Tallinna Suur-Pae Lasteaed 
  2. Tallinna Vindi Lasteaed
  3. Tallinna Rukkilille Lasteaed
  4. Tartu Lasteaed Kelluke
  5. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju
  6. Narva Lasteaed Päikene

Metoodikakeskused:

 • pakuvad lasteasutuste õpetajatele koostöövõimalusi piirkonnas aktuaalsetel teemadel (üritused, koosolekud, näitused jms);
 • teavitavad koolieelseid lasteasutusi nõustamise ja koolituste võimalustest;
 • korraldavad praktilisi töötube, kus tutvustatakse uut metoodikat/materjale, töökogemusi, viiakse läbi näidistegevusi, valmistatakse õppevahendeid ja materjale;
 • korraldavad õppekäike teistesse lasteasutustesse jm;
 • korraldavad nõustamistegevust ja selgitavad välja nõustamisvajadust toetamaks õpetajate professionaalset arengut (koostöös keelekümblusprogrammi nõustajate võrgustikuga);
 • komplekteerivad ja laenutavad metoodilist kirjandust ja õppematerjale;
 • teevad metoodikakeskustes kättesaadavaks töötubade/seminaride käigus loodud õppe- ja metoodilise materjali.