Avaleht / Üldharidus / PISA 2015 uuringu tulemused

PISA 2015 uuringu tulemused

 • Uuringus osales 72 riiki, sealhulgas kõik arenenud tööstusriigid, Eesti osales neljandat korda. 
 • Pool kõikidest Eesti 15-aastastest õpilastest ehk 5587 noort (2788 tüdrukut ning 2799 poissi) 206st koolist tegi PISA testi.  
 • 78% õpilastest sooritas testi eesti ja 22% õpilastest vene keeles.
 • Test oli Eestis täies mahus elektrooniline. Uuringu peamiseks fookuseks olid loodusteadused. 

Eesti tulemused

 • Tulemused on stabiilselt väga head kõikides valdkondades. Eesti põhiharidus on Euroopa tipus ning kuulub maailma parimate hulka.  
 • Väga head tulemused saavutatakse tagasihoidlikuma finantsressursi ja lühema õppimisajaga kui teistes OECD riikides.
 • Suurenenud on tippsooritajate hulk kõikides hindamisvaldkondades ja lugemises on vähenenud nõrkade tulemustega noorte osakaal.
 • Suurimaid edusamme on õpilased teinud funktsionaalses lugemises, kasvanud on just poiste lugemisoskus.

__thumb_-2-PISA pilt.jpg


Materjalid


Tulemused valdkondade kaupa

Loodusteadused

 • Eesti õpilaste bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia alased teadmised ning oskused on maailmas tipptasemel.
 • Eesti õpilased on Euroopas 1. ja maailmas Singapuri ja Jaapani järel 3. kohal keskmise tulemusega 534 punkti (OECD keskmine tulemus on 493).
 • Varasemaga võrreldes on rohkem (13,5%) õpilasi ehk tippsooritajaid, kes suudavad lahendada keerukaid ja väga keerukaid ülesandeid (OECD riikides keskmiselt 8%).
 • Üle 90% Eesti õpilastest omab vähemalt baastasemele vastavaid teadmisi kõigis loodusteaduslikes ainetes ehk bioloogias, geograafias, füüsikas ja keemias.
 • Euroopa riikidest on Eestis kõige vähem õpilasi, kelle oskused olid alla baastaseme.
 • Eesti tüdrukute ja poiste teadmistes loodusteadustes ei erine. 

Matemaatika

 • Eesti õpilaste matemaatikaalased teadmised on Euroopas Šveitsi järel 2. kohal (jagavad 1-2 kohta) ja maailmas 9. kohal keskmise tulemusega 520 punkti (OECD keskmine tulemus on 490).
 • 14,2% Eesti õpilastest on matemaatikas tippsooritajad (OECD keskmine on 10,7%).
 • Peaaegu 90%-l Eesti õpilastest on matemaatikas vähemalt baastasemele vastavad teadmised ja oskused, millega Eesti kuulub maailma tippriikide esiviisikusse. 
 • Eesti poiste ja tüdrukute matemaatikaalased teadmised ja oskused ei erine.

Lugemine

 • Eesti õpilased on lugemisoskus on Euroopas riikide järjestuses 3. kohal Soome ja Iirimaa järel, maailmas 6. kohal keskmise tulemusega 519 punkti (OECD keskmine on 493).
 • Eesti õpilaste tulemused on 2006. aastaga võrreldes oluliselt paranenud.
 • Eesti tipptasemel lugejate osakaal on 2009. aastaga võrreldes 5% tõusnud ja madalama saavutustasemega õpilaste osakaal vähenenud. Sarnaste tendentsidega riike on väga vähe.
 • Kui PISA 2012 uuringus oli poiste ja tüdrukute tulemuste  erinevus 44 punkti, siis 2015. a on erinevus vaid 28 punkti. Sarnaselt teistele riikidele on kasvanud just poiste lugemisoskus.  

OECD korraldatavas PISA uuringus hinnatakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Uuring mõõdab, kuidas 15-aastased õpilased on võimelised õpitut igapäevaelus rakendama, üldistama ja seostama. Uuring toimub iga kolme aasta järel.

Vaata lisaks