Avaleht / Üldharidus / Põhikooli lõpueksamid / Lõpueksamite materjalid / Lõpueksamite materjalid 2014

Lõpueksamite materjalid 2014

Eesti keel

Eristuskiri 
Korraldusjuhend
Eksamitöö
Lahendusvõti
2013. a eesti keele põhikooli lõpueksamist
 (tagasivaade)
Lõpueksami analüüs 

Vene keel ja kirjandus

Eksamitöö
Eristuskiri - eesti keelesvene keeles
Hindamisjuhend
Lahendusvõti
Vastavustabel- eesti keeles, vene keeles
2013. a vene keele põhikooli lõpueksamist (tagasivaade)
Lõpueksami analüüs 

Ajalugu

Eristuskiri
Lõpueksami teemad - eesti keeles, vene keeles 
Eksamitöö eesti keeles - I osa, II osa
Eksamitöö vene keeles - I osa, II osa 
Hindamisjuhend - eesti keeles, vene keeles 
Vastavustabel
2013. a ajaloo põhikooli lõpueksamist (tagasivaade)
Lõpueksami analüüs 

Ühiskonnaõpetus

Eristuskiri
Eksamitöö - vene keeles, eesti keeles 
Hindamisjuhend - eesti keeles, vene keeles
Vastavustabel
2013. a ühiskonnaõpetuse põhikooli lõpueksamist 
 (tagasivaade)
Lõpueksami analüüs

Matemaatika

Eristuskiri
Informatsiooniks lõpueksamist
Eksamitöö eesti keeles
Eksamitöö vene keeles
Eksamitöö vastavustabel
Hindamisjuhend 
Lõpueksami analüüs 

Füüsika

Eristuskiri
Eksamitöö eesti keeles
Eksamitöö vene keeles
Hindamisjuhend - eesti keeles, vene keeles 
Vastavustabel
2013. a füüsika lõpueksamist
 (tagasivaade)
Lõpueksami analüüs 

Bioloogia

Eristuskiri
Eksamitöö eesti keeles
Eksamitöö vene keeles
Hindamisjuhend - eesti keeles, vene keeles
Vastavustabel
2013. a bioloogia lõpueksamist (tagasivaade)
Lõpueksami analüüs 

Keemia

Eristuskiri
Eksamitöö eesti keeles
Eksamitöö vene keeles
Hindamine
Hindamisjuhend - eesti keeles, vene keeles
Vastavustabel

Eksamiülesannete kogu (1999-2006 a)
2013. a keemia põhikooli lõpueksamist
 (tagasivaade)
Lõpueksami analüüs 

Geograafia

Eristuskiri
Lõpueksami juhend
Eksamitöö eesti keeles - I osa, II osa
Eksamitöö vene keeles - I osa, II osa
Hindamisjuhend - eesti keeles, vene keeles
Vastavustabel
2013. a geograafia põikooli lõpueksamist (tagasivaade)
Lõpueksami analüüs 


Inglise keel

Eristuskiri
Läbiviimisjuhend
Vastavustabel

Vihik 2014
Helifail 2014
Suulise osa sissejuhatus
Suulise osa õpetaja vihik
Pildikaardid
Rollimängu kaardid
Suulise osa hindamisskaala
Hindamisjuhend
Lõpueksami analüüs

Inglise keele põhikooli lõpueksami näidiskomplekt:

Vihik
Helifail
Hindamisjuhend
Suulise osa sissejuhatus
Suulise osa õpetaja vihik
Pildikaardid
Rollimängu kaardid
Suulise osa hindamisskaala
Kirjutamisosa hindamisskaala

Põhikooli inglise keele õpetajatele suunatud seminari esitlus
2013. a inglise keele lõpueksamist (tagasivaade)

Saksa keel

Eristuskiri
Läbiviimisjuhend
Vihik 2014
Helifail 2014
Õpetajale 2014
Pildikaardid 2014 
Rollimäng 2014
Suulise osa hindamisskaala 2014
Kirjutamisosa hindamisskaala 2014
Voti 2014
Lõpueksami analüüs

Saksa keele põhikooli lõpueksami näidiskomplekt:
Vihik
Helifail
Hindamisjuhend
Suulise osa sissejuhatus
Suulise osa õpetaja vihik
Pildikaardid
Rollimängu kaardid
Suulise osa hindamisskaala
Kirjutamisosa hindamisskaala
Võti 
2013. a saksa keele lõpueksamist (tagasivaade)

Prantsuse keel

Eristuskiri
Läbiviimisjuhend
Eksamitöö
Helifail
Hindamisjuhend
Kirjaliku osa hindamisskaala
Suulise osa hindamisskaala
Õpilase teemakaardid
Õpetaja teemakaardid
Õpilase rollimängukaardid
Õpetaja rollimängukaardid
Lõpueksami analüüs 
 

Prantsuse keele põhikooli lõpueksami näidiskomplekt:

Vihik
Helifail
Hindamisjuhend
Õpetaja teemakaardid
Õpilase teemakaardid
Rollimängu kaardid - õpetaja
Rollimängu kaardid - õpilane
Suulise osa hindamisskaala
Kirjutamisosa hindamisskaala
2013. a prantsuse keele lõpueksamist (tagasivaade)

Eesti keel teise keelena

Eristuskiri
Läbiviimisjuhend
Suulise osa läbiviimisjuhend
I vihik
II vihik
Intervjueerija kaardid
Õpilase kaardid
Pildikaardid
Kuulamisosa helifailid
Rääkimisosa hindamisjuhend
Lõpueksami lahendusvõti

2013. a eesti keel teise keelena lõpueksamist (tagasivaade)
Lõpueksami analüüs 

Vene keel võõrkeelena

Eristuskiri
Eksamitöö
Vestlusteema kaardid
Rollimängu kaardid
Intervjueerija materjal
Kuulamisosa helifail
Hindamisjuhend ja lahendusvõti
Läbiviimisjuhend 
Lõpueksami analüüs

Vene keel võõrkeelena põhikooli lõpueksami näidiskomplekt:

Vihik
Helifail
Suulise osa materjal õpetajale
Suulise osa I ülesanne, materjal õpilasele
Suulise osa II ülesanne, materjal õpilasele
Võti
Nõuandeid suulise osa läbiviimiseks
Täiendav suulise osa ül. 2 harjutusmaterjal

2013. a vene keele põhikooli lõpueksamist  (tagasivaade)