Avaleht / Üldharidus / Põhikooli lõpueksamid / Lõpueksamite materjalid / Lõpueksamite materjalid 2015

Lõpueksamite materjalid 2015

Eesti keel

Eksamitöö
Eristuskiri
Põhikooli eesti keele lõpueksami  hindamisjuhend ja vastavustabel
Põhikooli eesti keele lõpueksami võti  
Lõpueksami analüüs 

Eesti keel teise keelena

2014. a eesti keele teise keelena põhikooli lõpueksamist (tagasivaade) 
Eristuskiri
1. vihik
2. vihik
Kuulamisosa helifail
Intervjueerija kaardid
Pildikaardid
Õpilase kaardid
Suulise osa läbiviija tööjuhend
Hindamisjuhend
2015. aasta põhikooli lõpueksami vastavus õppekavale 
Lõpueksami analüüs 

 

Vene keel 

Eksamitöö
Eristuskiri - eesti keeles, vene keeles 
Põhikooli lõpueksami läbiviimise juhend 
Läbiviimis- ja hindamisjuhend
Lahenduse võti
Vastavustabel 
Lõpueksami analüüs 

Ajalugu

Eristuskiri
Eksamitöö (eesti keeles) I vihik, II vihik
Eksamitöö (vene keeles) I vihik, II vihik
Lõpueksami teemad - eesti keeles, vene keeles 
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel  
Lõpueksami analüüs  

Ühiskonnaõpetus

Eristuskiri
Eksamitöö (eesti keeles)
Eksamitöö (vene keeles)
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel  
Lõpueksami analüüs  

Matemaatika

Eristuskiri
Eksamitöö (eesti keeles)
Eksamitöö (vene keeles)
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles) 
Vastavustabel 
Lõpueksami analüüs  

Füüsika

Eristuskiri
Eksamitöö (eesti keeles)
Eksamitöö (vene keeles)
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Läbiviimisjuhend
Vastavustabel  
Lõpueksami analüüs  


Bioloogia

Eristuskiri
Eksamitöö (eesti keeles)
Eksamitöö (vene keeles)
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel  
Lõpueksami analüüs  

Keemia

Eristuskiri
Eksamitöö (eesti keeles)
Eksamitöö (vene keeles)
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel  
Lõpueksami analüüs  

Geograafia

Eristuskiri
Eksamitöö (eesti keeles) I osa, II osa
Eksamitöö (vene keeles) I osa, II osa
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel 
Lõpueksami analüüs  

Inglise keel

Helifail
Pildikaardid
Rollimängu kaardid
Suulise osa hindamisskaala
Suulise osa sissejuhatus
Suulise osa õpetaja vihik
Vihik 2015
Hindamisjuhend
Vastavustabel  
Lõpueksami analüüs  

Saksa keel

Eristuskiri 
2014. a saksa keele põhikooli lõpueksamist (tagasivaade) 
Õpetajale suunatud seminari PP-esitlus (saksa keeles) 
Põhikooli lõpueksami läbiviimise juhend 
Hindamisjuhend 
Vastavustabel  

Helifail
Pildikaardid
Rollimängukaardid
Suulise osa juhendmaterjal intervjueerijale
Suulise osa õpetaja vihik (A3)
Suulise osa õpetaja vihik (A4)
Vihik (A3)
Vihik (A4)
Lõpueksami analüüs  
 

Prantsuse keel

Eristuskiri 
2014. a prantsuse keele põhikooli lõpueksamist (tagasivaade) 
Põhikooli lõpueksami läbiviimise juhend 
Hindamisjuhend
Vastavustabel 

Eksamitöö
Õpetaja pildikaardid
Õpetaja rollimängukaart
Õpilase pildikaardid
Õpilase rollimängukaart
Kuulamisosa helifail  
Lõpueksami analüüs   

Vene keel võõrkeelena

Eristuskiri 
2014. a vene keele põhikooli lõpueksamist (tagasivaade) 
Suulise osa I ülesanne, materjal õpilasele 
Lähemalt suulisest eksamist 
Hindamisjuhend
Vastavustabel  

Eksamivihik (A3)
Eksamivihik (A4) 
Helifail
Suulise osa materjal õpetajale
Suulise osa rollimäng õpilasele
Suulise osa vestlus õpilasele 
Lõpueksami analüüs