Avaleht / Üldharidus / Põhikooli lõpueksamid / Lõpueksamite materjalid / Lõpueksamite materjalid 2016

Lõpueksamite materjalid 2016

Eesti keel

Eksamitöö
Eristuskiri
Läbiviimisjuhend 
Põhikooli eesti keele lõpueksami  hindamisjuhend ja vastavustabel
Põhikooli eesti keele lõpueksami võti  

Lõpueksami lühianalüüs

 

Eesti keel teise keelena

Eristuskiri 
Hindamisjuhend 
Suulise osa läbiviija tööjuhend
Suulise osa näidisvideo

Kirjalik osa
Kuulamisosa helifail
1. vihik 
2. vihik

Suuline osa 
Intervjueerija kaardid 
Pildikaardid 
Õpilase kaardid

Lõpueksami lühianalüüs


Vene keel

Eksamitöö
I osa. Tekstid
Eristuskiri 

Läbiviimis- ja hindamisjuhend
Lahenduse võti
Vastavustabel 

Lõpueksami lühianalüüs


Ajalugu

Eksamitöö (eesti keeles) I vihik
Eksamitöö (eesti keeles) II vihik
Eksamitöö (vene keeles) I vihik
Eksamitöö (vene keeles) II vihik
Eristuskiri 

Ajalooeksami teemad
Läbiviimisjuhend 
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel

Lõpueksami lühianalüüs


Ühiskonnaõpetus

Eksamitöö (eesti keeles)
Eksamitöö (vene keeles)
Eristuskiri
Arvamusloo hindamine
Läbiviimisjuhend 
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel

Lõpueksami lühianalüüs


Matemaatika

Eksamitöö (eesti keel) 
Eksamitöö (vene keeles)
Eristuskiri
Läbiviimisjuhend 
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel


Füüsika

Eksamitöö (eesti keeles)
Eksamitöö (vene keeles)
Eristuskiri
Läbiviimisjuhend 
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel

Lõpueksami lühianalüüs


Bioloogia

Eksamitöö (eesti keeles)
Eksamitöö (vene keeles)
Eristuskiri
Läbiviimisjuhend 
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel


Keemia

Eksamitöö (eesti keeles)
Eksamitöö (vene keeles)
Eristuskiri
Läbiviimisjuhend 
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel

Lõpueksami lühianalüüs

 

Geograafia

Eksamitöö (eesti keeles) I osa
Eksamitöö (eesti keeles) II osa
Eksamitöö (vene keeles) I osa
Eksamitöö (vene keeles) II osa
Eristuskiri
Läbiviimisjuhend 
Hindamisjuhend (eesti keeles)
Hindamisjuhend (vene keeles)
Vastavustabel

Lõpueksami lühianalüüs


Inglise keel

Eristuskiri 
Suulise osa hindamisskaala 
Suulise osa näidisvideo  
Lähemalt suulisest eksamist  
Läbiviimisjuhend  
Hindamisjuhend
Vastavustabel  

Helifail
Pildikaardid
Rollimängu kaardid
Suulise osa sissejuhatus
Suulise osa õpetaja vihik
Vihik 2016

Lõpueksami lühianalüüs


Saksa keel

Eristuskiri 
Läbiviimisjuhend  
Suulise osa hindamisskaala 
Suulise osa näidisvideo 
Hindamisjuhend
Vastavustabel  
Kirjutamisosa hindamisskaala 

Helifail
Pildikaardid
Rollimängukaardid
Suulise osa läbiviimisjuhised intervjueerijale
Suulise osa materjalid intervjueerijale
Vihik (A3)
Vihik (A4)
Lõpueksami analüüs  

Lõpueksami lühianalüüs

 

Prantsuse keel


Eristuskiri
 
Läbiviimisjuhend  
Suulise osa hindamisskaala  
Suulise osa näidisvideo 
Hindamisjuhend
Vastavustabel  

Eksamivihik
Õpetaja pildikaardid
Õpilase pildikaardid
Õpetaja rollimängukaardid
Õpilase rollimängukaardid
Kuulamisosa helifail 

Lõpueksami lühianalüüs


Vene keel võõrkeelena

Eristuskiri 
Lähemalt suulisest osast
Suulise osa hindamisskaala 
Suulise osa näidisvideo
Läbiviimisjuhend  
Hindamisjuhend
Vastavustabel  

Suulise osa materjal õpetajale
Suulise osa sissejuhatav vestlus õpetajale
Suulise osa vestlus õpilasele
Suulise osa rollimäng õpilasele
Eksamivihik
Helifail 

Lõpueksami lühianalüüs