Avaleht / Üldharidus / Põhikooli lõpueksamid / Põhikooli lõpueksamite ajad

Põhikooli lõpueksamite ajad

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2015/2016 järgmised:

  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 30. mai 2016. a;
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 30. mai – 1. juuni 2016. a;
  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2016. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2016. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2016. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2016. a.