Avaleht / Üldharidus / Rahvusvahelised uuringud / PISA / PISA 2009

PISA 2009

PISA 2009 peamine hindamisvaldkond oli funktsionaalne lugemine. Eesti keskmine tulemus ületas nii OECD riikide, Euroopa kui kõigi osalenud riikide keskmise. Eesti oli OECD riikide seas 10., Euroopas 5. ja kõigi osalenud riikide seas 13. kohal. Üldiselt Eesti laste lugemisoskus on hea- 87% õpilastest on saavutanud vähemalt lugemise baastaseme, mis võimaldab neil efektiivselt osaleda igapäevaelus.

Poiste ja tüdrukute võrdluses tuli välja, et tüdrukud loevad paremini kui poisid ja seda nii eesti kui vene õppekeelega õpilaste seas.

Eesti õpilased loevad paremini sidumata tekste, mille põhjuseks võib olla see, et sidumata tekste kasutatakse nii emakeele, reaal- kui loodusainete tundides.

Eesti õpilased on teadlikud erinevatest lugemis- ja õppimisstrateegiatest, kuid eelistavad lugeda peamiselt ajalehti ja ajakirju. Üldse aga loevad Eesti õpilased naudingu eesmärgil suhteliselt vähe. 44% õpilastest loevad ainult siis, kui peab, kuigi 52% õpilastest loeb selleks, et saada vajalikku infot. Lugemist peab ajaraiskamiseks all veerandi eesti õpilastest, kuid koguni kolmandik eesti õppekeelega poistest. Lugemist peab oma lemmiktegevuseks rohkem vene õppekeelega noori: pooled vene tüdrukutest ja ligi veerand vene poistest, kuid vaid 41% eesti tüdrukutest ja veidi üle kolmandiku eesti poistest.

(Allikas: PISA infovoldik)