Avaleht / Üldharidus / Rahvusvahelised uuringud / PISA / PISA 2018

PISA 2018


PISA 2018 eeltest Eesti koolides toimub 17. aprillist kuni 8. maini. Selles osaleb 69 kooli. Test viiakse läbi arvutite abil ja peamine hindamisvaldkond on funktsionaalne lugemisoskus.

Kui hästi saavad meie 15-aastased õpilased aru kirjalikest tekstidest ja kui tõhusalt suudavad nad neid kasutada? Eesti on PISA 2015 uuringu tulemuste põhjal lugemistulemustes maailmas 6. kohal ning Euroopa riikide arvestuses Soome ja Iirimaa järel kolmas.

PISA määratleb lugemisoskust kui kirjalike tekstide mõistmist, kasutamist ja kajastamist, et saavutada oma eesmärke, arendada oma teadmisi ja võimeid ning osaleda ühiskonnaelus. Funktsionaalne lugemine oli peamine hindamisvaldkond ka 2009. aasta PISA testis. Siis selgus, et ehkki 61% Eesti noortest üleüldiselt naudib lugemist, loeb ilukirjandust meelsasti vaid veerand 15-aastastest õpilastest. Kas olukord on praeguseks muutunud ja millised on meie noorte lugemisharjumused nüüd? Seda uurimegi muuhulgas  PISA 2018 uuringus.


Uuringust


PISA uuringut tutvustav esitlus testis osalevatele õpilastele:
 
Eesti keeles
Vene keeles

PISA 2018 tutvustav video õpilastele (eesti keeles):


PISA 2018 tutvustav video õpilastele (vene keeles):