Avaleht / Üldharidus / Tasemetööd / Tasemetööde ajad

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

2016/2017. õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles - 10. mai 2017. a; 
  • matemaatikas - 16. mai 2017. a.
     

6. klassi tasemetööd (elektroonilised):

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena - 3. mai 2017. a;
  • matemaatikas - 9. mai 2017. a;
  • kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles või ühiskonnaõpetuses - 18. mai 2017. a; 
  • vene keeles (vene õppekeelega koolid) - 24. mai 2017. a.