Avaleht / Üldharidus / Tasemetööd / Tasemetööde ajad

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

2016/2017. õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööd:

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles - 10. mai 2017. a; 
 • matemaatikas - 16. mai 2017. a.
   

6. klassi tasemetööd:

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena - 3. mai 2017. a; 
 • matemaatikas - 9. mai 2017. a; 
 • kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles - 18. mai 2017. a.


 

2015/2016. õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööd:

 • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 11. mai 2016. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2016. a.


6. klassi tasemetööd:

 • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2016. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2016. a;

 • kolmas aine (kirjalik) – 18. mai 2016. a.