Avaleht / Üldharidus / Tasemetööd / Tasemetööde ajad

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad


2015/2016. õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 11. mai 2016. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2016. a.


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2016. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2016. a;

 • kolmas aine (kirjalik) – 18. mai 2016. a.2016/2017. õppeaasta tasemetööd

 • 3. klassi tasemetöö eesti või vene õppekeelega koolides vene keeles - 10. mai 2017.a; 
   
 • 3. klassi tasemetöö matemaatikas - 16. mai 2017.a; 
   
 • 6. klassi tasemetöö eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena - 3. mai 2017.a;
   
 • 6. klassi tasemetöö matemaatikas - 9. mai 2017.a;
   
 • 6. klassi tasemetöö kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles - 18. mai 2017.a.