Avaleht / Kutseharidus / Töökohapõhisest õppest

Töökohapõhisest õppest

Töökohapõhise õppe arendustegevusi viiakse ellu programmi PRÕM (Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika", "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" ja "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul") toel.
Loe PRÕMi kohta lisaks SIIT.

__thumb_-2-Logo variant valgel taustal Õpi ja Tööta koos meistritega.jpgMis see on?

 • Kutseõppe vorm, mis toimub kooli, õpilase ja ettevõtte koostöös.
 • Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes.
 • Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes.

Kellele sobib?

 • Noorele esimese eriala omandamiseks.
 • Täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks.
 • Töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Kuidas toimub?

 • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
 • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
 • Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
 • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö koolis.
 • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
 • Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse.

Millised on eelised?

Esimese eriala omandajale:

 • Kõige praktilisem õppevorm: vajalikud oskused omandatakse igapäevase praktilise töö käigus.
 • Õpingud tagavad tööturul hinnatud töökogemuse.
 • Sobivuse korral saab pärast õpinguid jääda tööle praktikaettevõttesse.
 • Ettevõttes tehtud töö eest makstakse tasu.

End täiendada soovivale töötajale:

 • Võimalus täiendada oma praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi.
 • Võimalus töötamise kõrvalt tõsta erialast kvalifikatsiooni ja saada kutsetunnistus.

Millised toetused?

 • Töökohapõhise õppe õpilasel on õigus saada toetusi samadel tingimustel teiste kutseõppe õpilastega.
 • Heade õppetulemuste korral võib õpilane taotleda alates õpingute teisest semestrist põhitoetust – 60 eurot kuus.
 • Vajadusel hüvitatakse õpilasele kodu ja õppeasutuse vahelised ühistranspordikulud (v.a asulasisene transport).
 • Alla 20-aastastel keskhariduseta õpilastel on õigus saada koolilõunatoetust.

Kus õppida?

2016./17. õppeaastal töökohapõhist õpet pakkuvate koolide ja erialade nimekiri.

Kas teadsid, et töökohapõhises õppes...

 • õpib juba praegu enam kui 875 õpilast

 • osaleb 23 kooli koostöös üle 80 ettevõttega

 • saab õppida 53 erineval õppekaval

 • soovib Eesti riik koolitada 8000 õpipoissi aastaks 2020
   

Õpilaste arvamused töökohapõhisest õppest:

Taavi Tamm, raietööline_lzn_130.jpg

Taavi Tamm, raietööline, Pärnumaa Kutsehariduskeskus:

„Õpipoisid on alates keskajast meistrite kõrval õppinud ja nii on neist saanud omakorda uued meistrid. Minu arvates on õpipoisiõpe üks parimaid õppevorme, sest kogemusi ja oskusi antakse edasi vahetult ning lähenemine on täiesti individuaalne.“

Cilly-Grentsmann_130(3).jpg

Cilly Grentsmann, hooldustöötaja, Valgamaa Kutseõppekeskus:

„Selline õppevorm on mulle väga sobilik – kerge on jagada ennast kooli, töö ja kodu vahel. Koolis õpitu saab tööl olles kohe praktikasse üle kanda. Lisaks annab see mulle hea tunde, et olen koolitatud hooldustöötaja ja saan aidata abivajajaid suure südamega!“


Astrid Ziugmann_lzn_130(2).jpg

Astrid Ziugmann, müüja-klienditeenindaja, Tartu Kutsehariduskeskus:

"See, et töökohapõhises õppes saab ka palka, annabki võimaluse õppida. Aga veel tunnen, et saan koolist palju teadmisi ja häid sõpru."

Lagle Mozessov foto_lzn_130(2).jpg

Lagle Mozessov, elektroonikaseadmete koostaja, Pärnumaa Kutsehariduskeskus:

„Töökohapõhine õpe on hea võimalus täiendada oma teadmisi ja oskusi töö kõrvalt, lühikese perioodi jooksul. See aitab tõsta oma konkurentsivõimet tööturul ja omandada paremaid võimalusi edasi liikumiseks.“

Maarja_Lauri_lzn_130.jpg

Maarja Lauri, müüja-klienditeenindaja, Tartu Kutsehariduskeskus:

"Ma olen palju teada saanud, kuidas paremini ja korrektsemalt müüjatööd teha. Ma pole enne mõelnudki, millised kaubad sobivad üksteise naabrusse. Olen nüüd teadlikum oma tööst."