Mobile menu

Blogi

Digiuudised

Avatud õppematerjalide idee muudab Eesti hariduse mitmekesisemaks ja võrdsemaks

Postituse autor: Innove

Alates veebruarist on riiklikus digiõppematerjalide portaalis E-koolikott kasutusel litsents CC BY-SA 3.0. Muudatus on tekitanud õpetajates segadust – miks ei saa materjali autor enam ise valida, millised õigused ta oma loomingule annab? Selgitame E-koolikoti portaali eesmärki ning tehtud muudatuse ja valitud litsentsi tagamaid.

Milleks meile E-koolikott?

E-koolikott on riiklikult loodud digitaalse õppevara portaal. Portaali haldavad SA Innove, HITSA ning Haridus- ja Teadusministeerium. Spetsiaalselt õppematerjale koondava keskkonna eesmärk on muuta õppematerjalide leidmine lihtsamaks, sest tavalised otsingumootorid ei erista õppematerjale muudest veebilehekülgedest.

E-koolikotil on aga veel üks pool: aidata läbi avatud õppematerjalide muuta Eesti haridust mitmekesisemaks ja võrdsemaks. Avatud õppematerjalid on vabalt kasutatavad, mis tähendab, et E-koolikoti keskkonnas loodud õppevara saab igaüks taaskasutada, muuta ja edasi jagada. Teiste loodud materjale saavad õpetajad oma õpilaste vajaduste järgi kohandada, edasi arendada; nii enda kui ka teiste materjale saab kogumikeks koondada ning kogumikke saab oma õpilastele õppimiseks suunata.

Miks just CC BY-SA 3.0?

Käesoleva aasta veebruarini said õpetajad omaloodud materjale E-koolikotti lisades valida mitme erineva litsentsitüübi vahel, või jätta materjal üldse litsentsita. See tähendas, et suurt osa materjalidest ei tohtinud kogumikesse hõlmata, edasi arendada, ja paljusid ei tohtinud isegi tervikuna koolitundides kasutada. Seega oli muudatuse eesmärk viia E-koolikoti idee ja funktsioonid kooskõlla autorikaitse nõuetega.

CC BY-SA 3.0 tähendab, et igaüks võib teost kasutada, jagada ja muuta, kuid jagamise ja muutmise korral tuleb viidata autorile ja peab kohalduma sama litsents. Siin tuleb rõhutada, et litsentsiga annab autor loa oma teose kasutamiseks, aga ta ei anna ära oma autoriõigusi. Oma õigusi autorina peab teadma; kui tunnete, et teie õigusi on rikutud, siis sellest tuleb teavitada, esmajärjekorras kontakteeruda rikkujaga. E-koolikotis saab vastava teate saata konkreetse materjali juures.

CC BY-SA 3.0 litsentsi kasutamisega  on niisiis täidetud neli ootust: säilib viitamine autorile, võimaldab materjale edasi arendada (tagades, et ka edasiarendus jääb vabakasutusse), kogumikesse hõlmata ja ka materjalide kommertskasutust. Ilma viimase tingimuseta ei tohiks E-koolikoti materjale kasutada näiteks erakoolid, samuti huvialaringid (mis on enamasti tasulised), ega ka õpetajad eratundides.

Kuidas edasi?

Levinud on arvamus, et hariduslikel eesmärkidel võib kõiki materjale kasutada. See ei vasta tõele. Autoriõiguse seaduse erandid õppe- ja teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks ei paku ligilähedaseltki sama laiu võimalusi, mida taotleb avatud õppematerjalide idee.

Avatud õppematerjalide juurutamine aitab kaasa meie hariduse mitmekesistamisele ja E-koolikott just selle suunas liikuma julgustabki. Aga iga üleminekuga läheb veidi aega. Praegu leiab E-koolikotist materjale, mis ei ole uute tingimustega kooskõlas. Töötame selle nimel, et korrastada need materjalid ja samas palume ka kõigil E-koolikoti materjalide autoritel oma asjad üle vaadata.

E-koolikotti võib võrrelda Vikipeediaga – see on võimalus teha avatud sisulitsentside abil ühisloomet, millesse panustavad paljud. Oluline on aga teada, et litsents kehtib üksnes E-koolikotis loodud sisule või sisukirjeldusele ning nendele failidele, mis on üles laetud (st. ei ole lingiga jagatud). Kui autor soovib loodud materjalile kohaldada muid tingimusi, saab ta oma teose avaldada mujal (nt veebilehel, blogis) ja jagada E-koolikotis selle linki. Sellisel kujul jagamine on näiteks õppematerjalide kirjastuste seisukohast ainuke võimalik viis.

E-koolikoti kui õppematerjalide andmebaasi – või raamatukogu – seisukohast on oluline koondada ülevaade võimalikult paljudest õppematerjalidest. Õpetaja, kindlasti on ka Sinul omaloodud materjale, mida kasutad oma töös. Need on väärtuslikud, kuna neid on päriselus katsetatud. Ole nende üle uhke ja näita ka teistele!

KOMMENTAARID

Eva Lepik, MTÜ Wikimedia Eesti juhatuse esimees

Eesti õpetajad naudivad Euroopa ja võib-olla maailma parimat, kõige kooli- ja õpetajasõbralikumat hariduserandit autoriõigusest. Nemad võivad klassiruumis kasutada igasuguseid teoseid suures ulatuses, igasugustes vormides. Seda võimaldab infoühiskonna direktiiv, mille vastava punkti Eesti toona puhtalt üle võttis. Liikmesriikidele oli see vabatahtlik ja paljudes teistes EL liikmesriikides tehti sinna kõikvõimalikke mööndusi, mis tähendab, et kaitstud teoste kasutamine ka hariduslikul ja teaduslikul otstarbel on mitmeti piiratud. Näen tõsist vajadust, et õpetajakoolituse elemendiks saaks teadlikkus autoriõiguse põhimõtetest ja vabadest litsentsidest koos nende taga seisva filosoofiaga.

Paljudele mõjub punase rätikuna kui litsents võimaldab ka kommertskasutust. Kuid ka CC litsents nõuab autorile viitamist ja tema autorina tunnustamist. Kui õpetaja annab oma loodud materjali vaba litsentsi alla, siis isegi kui mõni kirjastus selle kasutusele võtab, on tal kohustus viidata materjali autorile, ja märkida ära, et see materjal on kõigile kasutamiseks vaba (näiteks kui see on mingisse õpikusse pandud, siis ei laiene selle õpiku puhul „kõik õigused kaitstud“ neile osadele, mis on vaba litsentsiga). Ja kui nii ei tehta, rikutakse nii autoriõiguse seadust kui ka litsentsitingimusi.

Marili Pärtel, Maurus Kirjastus OÜ peatoimetaja

Õppematerjalide kirjastused võtavad autorite õigusi väga tõsiselt. On ju materjalide sisuloojad kirjastuse kõige olulisemad partnerid ilma kelleta ei saaks meie oma tööd teha ja koolidele kvaliteetseid materjale pakkuda. Õnneks Eestis ikka leidub aktiivseid ja loomingulisi õpetajaid ja erialaeksperte, kes on õppematerjalide loomisest huvitatud ning sealjuures nõus ka kirjastustega koostööd tegema. Kindlasti aga toimub kirjastuse kaudu materjalide avaldamine alati ainult autori nõusolekul ja anname oma igapäevatöös parima, et leida üles iga õppematerjalis kasutatud „võõra“ teksti ja illustratsiooni autor ning temaga tema loomingu kasutamise tingimustes kokku leppida. Interaktiivse sisu puhul lähtume samadest põhimõtetest ning ei kasutaks kunagi oma materjalides kellegi teise autoriloomingut ilma tema nõusoleku ja korrektsete viideteta autorlusele.

Eesti haridusmaastikul aktiivselt tegutsevate inimeste seltskond on selleks liiga väike, et saaksime endale lubada üksteise loomingu kuritarvitamist või üksteisele vastu töötamist. Loodame väga, et kõik, kellel on soov õppematerjale luua ja neid ka jagada, leiavad selleks endale sobiva kanali ega jäta oma loomingut jagamata.

Kasutatud allikad:

Õppematerjale koondavate keskkondade ja muu teemasse puutuva kohta lugege nt: Hans Põldoja. „Sissejuhatus digitaalsesse õppevarasse”. Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus “Digitaalne õppevara”, 7. veebruar 2015. (Vaadatud 15.05.2020.)

Avatud õppematerjalide ja nt UNESCO samanimelise algatuse kohta saate lähemalt lugeda Vikitekstist „Avatud õppematerjalid“. (Vaadatud 15.05.2020.)

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.