Mobile menu

Blogi

Birgit Lao: Kuidas viia riigiasutuses kokku kaasaegne töökorraldus, tulemuslik töötamine ja Eesti regionaalareng?

Postituse autor: Birgit Lao

Ametnike välitöö kampaania algus Virumaal on mind pannud mõtlema küsimusele, kui efektiivselt riik nii haldus- kui ka selle rakendamiseks vajalikku personalipoliitikat ellu viib. Ühtsed väljasõidud aruteludeks, üksteise tundma õppimiseks ja probleemide kaardistamiseks on kindlasti vajalikud nii hetkel kui ka tulevikus. Hoogtöö annab aga märku tekkinud infosulust: kohalik tasand ei tunneta riigi kohalolekut ning riik ei tea, mis kohalikul tasandil toimub.

Birgit Lao

Birgit Lao, Innove juhatuse liige

Riigireformi käigus asutuste väljakolimine Tallinnast on loonud teistes regioonides teatava hulga töökohti, nii 500 ringis. Riiklikust eesmärgist on puudu veel teist sama palju. Samas puudub info, kui kvalifitseeritud on uus töötajaskond. Selge on see, et lihtsalt inimeste ümberpaigutamine või täitmata ametikohtade pealinnast välja loomine ilma töö vajaduse hindamiseta piirkonda uut elu ei too.

Usun, et ametikohti, mida töö sisu muutmata on võimalik üle-eestiliselt ja miks mitte ka piiriüleselt liigutada, on siiski piiratud arv. Tööd saab teha regioonis siis, kui seal asuvad ka kliendid ehk teenuse tarbijad. Või ka siis, kui teenus ei ole seotud vahetu kliendisuhtlusega, näiteks telefoniteenused, digiteenused, arendusteenused jms. Veel enam kui 500 töökoha Tallinnast väljaviimiseks ja regionaalse arengu soodustamiseks tuleks juba luua uusi teenuseid, muuta ametikohtade profiile.

Kuidas siis viia riigiasutustes omavahel kokku kaasaegne töökorraldus, tulemuslik töötamine ja Eesti regionaalareng?

Innoves oleme läinud seda teed, et värbame kõikidele ametikohtadele töötajaid üle Eesti. Ka olemasolevatel töötajatel on võimalik liikuda tööle piirkonda, mis sobib tema elukohaga paremini. Meil toetab sellist võimalust Innove Rajaleidja üle-eestiline võrgustik, kaasaegsed info- ja töövahendid ning juhtide valmisolek. Eelkõige aga organisatsioonisisene otsus sellist töökorraldust rakendada. Täna teeb meie 450 töötajast kolmandik oma igapäevatööd väljaspool Tallinna ja Harjumaad – nende seas lisaks Rajaleidja keskuste töötajatele ka teiste sisuvaldkondade spetsialistid.

Kaugtöö, mis tähendab meeskonna paiknemist rohkem kui ühes kohas, algab töö tulemustele ootuste seadmisest. Tulemuste kokkuleppimine ei olegi nii lihtne, sest oleme harjunud rääkima töötamise protsessist, vähem tulemustest ja tähtaegadest. Avalik sektor tervikuna on täna veel liiga kinni ametijuhendi mõttelaadis. Kaugtöö puhul ei mõõda me kontoritunde, vaid lepime kokku oodatavad tulemused ja nende seire ajas. Lepime kokku infovahetuse, tagasisidestamise, kindlad (veebi)koosolekute ajad jms. Põhivastutus on meie vahetutel juhtidel, kes peavad õppima juhtima oma meeskondi distantsilt.

„Kastist välja“ oleks vaja mõelda juba värbamisel. Kaasaegne (personali)juhtimine ja töökorraldus, digivahendid, kaugtöö võimalused ja -kogemused peaks olema uus reaalsus ka avalikus sektoris. Kui tööd saab teha igal pool, siis saab seda tõesti teha ka 365 päeva aastas igal pool. Siinkohal meenutan Hoolekandeteenused AS juhi Maarjo Mändmaa kohtumist Innove juhtidega, kus debateerisime võimaluse üle kolida Innove Piirissaarde ja selle üle, mis muutuks ja mis mitte. Innoves oleme juba üle aasta teadlikult värvanud töötajaid seal, kus nad paiknevad või kuhu tahavad kolida – kasvõi Piirissaarde. Tööülesanded oleme korraldanud nii, et inimese koormus oleks motiveeriv. Näiteks Hiiumaal on meil suurepärane psühholoog lapsi abistamas, aga täiskoormuse saamiseks on tema töö osaks ka e-teenuste arendus. Töö ümbermõtestamisega sai maakond juurde hea spetsialisti ja ülejäänud Eesti saab uusi hariduse e-teenuseid. Ehk siis ametijuhendile kohase isiku värbamise asemel lähtusime kohaliku vajaduse, võimaluste ning töötaja kompetentside kokku viimisest.

Organisatsiooni juhina tuleb mõista, et tänapäeva tööturul ei ole töökuulutus lehes või CV-Online’is ammu enam piisav. Tööandja uuendusmeelne lähenemine ja juhi vahetu suhtlemine aitab tuua organisatsiooni selliseid inimesi, keda on vaja. Organisatsiooni võimaluste ja vajaduste välja selgitamiseks tuleb kriitiliselt selgeks teha: millised on põhitegevused, oodatavad teenused ja milline on iga töötaja panus. Riigi vaatest investeeriksin hetkel teenuste disaini, siin hetkel king pigistab.

Samuti tuleb lahti lasta mõttest, et konkreetset tööd on võimalik vaid teha juhiga ühes majas töötades. Asukoht on oluline, aga seda kliendi vaatest. Tuleb olla seal, kus on meie teenuste tarbijad ja peamised partnerid.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.