Mobile menu

Blogi

Birgit Lao: Tehnoloogia trendid, mis muudavad haridust

Postituse autor: Birgit Lao

BETT 2019

Innove esindajad BETTil: juhatuse liige Birgit Lao, uuringute ja arenduskeskuse juht Aimi Püüa, e-hindamise peaspetsialist Marten Jakobson, kommunikatsiooni ja rahvusvahelise koostöö valdkonna juht Anneli Aab ja välisvahendite rakendamise juht Marge Kõiva.

Jaanuari lõpus toimus Londonis mahukas haridustehnoloogia mess BETT 2019. Tegemist on iga-aastase haridustehnoloogia trende tutvustava üritusega, kus saab näha ja käed külge panna lahendustele, mis lähitulevikus koolielu ja haridusvaldkonda mõjutama hakkavad.

Innove, olles ise haridustehnoloogiale sisu looja, oli oma väikese tiimiga samuti messil uusi lahendusi uudistamas. BETTil osalesid Innovest ka Aimi Püüa, Marge Kõiva, Marten Jakobson ja Anneli Aab, kelle mõtted ja muljed samuti selles artiklis kajastuvad. Meie huvi oli suunatud lahendustele, mis on kooliellu lihtsalt kaasatavad ja loovad lisandväärtust mitmetele osapooltele.

Ainult ühele sihtrühmale suunatud teenuseid ja tooteid jääbki aasta-aastalt vähemaks. Ikka soovitakse pakkuda terviklahendusi nii õpilasele, õpetajale kui ka koolile. Innove ja laiemalt terve Eesti hariduse liikumist personaalse hariduse, tagasiside ja õpitee suunas toetas väga üheselt ka messil nähtud tehnoloogia. Läbivalt jäi silma trend, et uued tehnoloogilised lahedused peavad hoidma kokku väärtuslikku  tööaega – mitte kõik täna koolides kasutatavad lahendused ei võimalda seda.

Väga kiiret kasvutempot näitab tehisintellekti (AI) ja suurandmete kasutamine. Kui eelmisel aastal oli selle valdkonna ettevõtjaid vaid üksikuid, siis käesoleval aastal nägime väga mitmeid pakkujaid. Nt rääkis hariduse personaliseerimisest Al abil Joel Hellermark, Sana Lab’i CEO. Hellermark rõhutas, et ühiskond ootab täna personaliseeritud hariduse kiiret arengut ning siin on oluline roll online haridusel ja nn „masinõppe“ paremal ja oskuslikumal kasutamisel. Peame arvestama, et globaalselt haridusnõudlus kasvab, kuid kvaliteetse keskhariduse kättesaadavus mitte, seega mängu peavad tulema mobiilsemad lahendused.

Haridustehnoloogia mess BETT 2019

Milline on suurandmete roll? Hariduses on väga palju andmeid, millele saab anda lisandväärtust, pannes arvuti neid analüüsima ja õppimismudeleid looma, ennustama õppimise edukust ja tulemust. Isikupõhisem tagasiside võimaldab personaalsemat õpetamist, samuti personaalsemat tuge. Suurandmete kasutamine õppimise ja õpetamise toetamiseks on ka uue Century nimelise platvormi väljakutse. Tegemist on tehisintellektil põhineva platvormiga, mis õpib õpilase saavutusi järgides. Sisaldab diagnostilist testimist, pidevat õpitu tagasisidestamist, selget platvormivaadet nii õpilasele, õpetajale kui  ka koolijuhile.

Sel aastal üllatas veel, et digiõppevara lahendusi tutvustati küll mitmeid, kuid tegemist oli pdf-stiilis digiteeritud lahendustega – interaktiivset õppevara ja keskkonda ei õnnestunud meil messil näha. Innove on Eestis juba pikka aega rõhutanud, et pelgalt digidokument ei ole veel kaasaegne e-õppematerjal. Häid e-õppematerjalide lahendusi saab näha näiteks e-koolikotist.

Veel väärib olulisena ära märkimist, et tavaõpilastele ja HEV (hariduslike erivajadustega) õpilastele on püütud luua sama õppekeskkond. Korduvalt rõhutati, et oluliseks eesmärgiks on võimaldada õpetajatel kasutada üht ja sama süsteemi, sõltumata õpilasest.

Haridustehnoloogia mess BETT 2019

Mida saab Eesti maailmalt õppida?

 • Meil tuleb selgeks vaielda, mis on just see valdkond, kuhu Eestil on mõistlik panustada, mida on hariduse valdkonnas võimalik Eestil väljapoole pakkuda ja turundada. Selge on see, et meil ei ole võimsust (piisavalt raha ega ka inimesi) nn suurte platvormide arendamiseks. Pigem peame panustama mikroteenustesse ehk mõne kindla probleemi lahendustesse, kus suurtel „tegijatel“ ei ole huvi. Just seal võib leiduda Eesti jaoks ideaalne võimalus hariduse toodete või teenuste arendamiseks.
 • Eesti peaks ära kasutama oma hariduse head kuvandit ja pakkuma end kui „miniriigi“ mudelit haridusuuenduste testimiseks.
 • Kasutajasõbralikkus ja intuitiivsus on kindlasti need märksõnad, mis vajavad kõikide Eesti süsteemide puhul olulist arendust.
 • Kindlasti on Eestil huvi olla kaasatud (kas siis katseriigina või muus rollis) suurte andmete teemasse. Suure lisandväärtusena nähakse õppimisel andmete kiire töötlemise ja õpitulemuste prognoosimise funktsioone ehk siis diagnostika osakaalu kasvu. See aga tähendab, et tuleb ära kirjeldada võimalikud õppimise stsenaariumid, misjärel arvuti saab juba inimestest sõltumata jälgida õppija edenemist ning anda nõuandeid, mida teha teistmoodi, kus süveneda, kus üle korrata jne.

Mida oleks Eestil maailmale näidata?

 • Kogu riigi üldharidust hõlmavad loodusvaldkonna integreeritud e-testid, diagnostilised testid, mõne aja pärast ka HEV-õpilastele loodud digiõppevara (koos platvormi pakkujaga).
 • Jagada Eesti riigi e-testide läbiviimise kogemust – nii õnnestumisi, tugevusi kui ka ohukohti. Eesti on e-teste läbi viinud juba alates 2016. aastast (e-sisseastumiseksam TLÜsse, e-tasemetööd 6. klassides).
 • Tutvustada meie õppimist toetavat e-hindamise mudelit (diagnostilised testid matemaatikas, sotsiaalainetes,  keemias ja võõrkeeltes).

Huvitavaid leide BETTilt

 • Komolog – õppija infot (puudumised, kohalolek jne) ja õpisaavutusi koondav platvorm, mis võimaldab virtuaalassistendi teenust. Kõik, mis oli enne paberil, on kolinud ühte rakendusse.
 • MathSpire – matemaatikaõpet toetav platvorm, kus kasutusel testid, videod ja muud visuaalid. Oma keskkond nii õpilasele kui ka õpetajale.
 • AL rakendamine hariduses.
 • VDX solutions – plokiahela kasutamine hariduses. Huvitav ja kindlasti tõusva trendiga võimalus, teema hariduses.
 • Learnetic – ühe tootena pakub firma e-õppe platvormi.
 • Summar.io – personaalset õppimist toetav platvorm Hollandi koolidele, mis pakub personaliseeritud õppimise keskkonda, arvestab erinevaid arusaamu,  õpimustreid ja õppimise teekondi, on adaptiivne.
 • Auhinnatud ettevõte Century – intelligentne õppimise ja õpetamise platvorm, mis on kasutamiseks koolidele, et aidata õppijatel olla iseseisvad ja pühendunud, ning võimaldab õpetajatel keskenduda õpetamisele, toetada õppijaid just seal, kus on nende nõrgad kohad.

Fotogalerii Innove külastusest Londoni haridustehnoloogia messile BETT 2019 leiad SIIT!

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.