Mobile menu

Blogi

E-kogud mitmekesistavad ainetunde ning muudavad õppimise ja õpetamise paindlikumaks 

Postituse autor: Innove

Innovel on valminud uudsed e-kogud, mis on mõeldud kasutamiseks kõikidele üldhariduskoolide õpetajatele ja õpilastele. Nende kogude eesmärk on arendada e-hindamist ja soodustada kujundava hindamise kasutuselevõttu.Õpilased kasutavad Eksamite Infosüsteemi

Mis on e-kogud?

E-kogud on üht teemat, osaoskust või keeletaset käsitlevad e-ülesannete ja diagnostiliste testide kogumid. E-kogusid koostatakse põhikoolile üldõpetuses ja neljas ainevaldkonnas: võõrkeeled, matemaatika, loodus- ja sotsiaalvaldkond. Üldjuhul koosneb iga e-kogu 20–40 ülesandest ja ühest diagnostilisest testist. Need on õpetajatele tasuta ning kättesaadavad Eksamite infosüsteemis (EIS) nii eesti kui ka vene keeles.  

E-kogud on koostatud mõeldes ennekõike õpetajatele, kes õpetamise tuhinas ei pruugi alati märgata, kui raske on õpilastel mõnest asjast aru saada. Seepärast on koostamisse kaasatud tegevõpetajaid, kes teavad, millistele ainekesksetele kontseptsioonidele ja protseduuridele on vaja rohkem tähelepanu pöörata.  

Mis ainetes on e-kogud olemas?

E-hindamisvahendite koostamise protsess käib pidevalt. Seni on valminud loodusvaldkonnas, sotsiaalvaldkonnas, võõrkeeltes, matemaatikas ja I kooliastme üldõpetuses kokku 70 e-kogu, nende seas 48 diagnostilist testi.  

Miks kasutada e-kogusid?  

E-kogud sobivad hästi kiireks lünkade tuvastamiseks (diagnostilised testid) ja teadmiste kinnistamiseks-harjutamiseks (e-ülesanded). Nende eesmärgiks ei ole ega hakka kunagi olema auditoorse töö või muude õppemeetodite asendamine. Tegemist on kaasaegsete harjutamis- ja hindamisvahenditega, mis annavad võimaluse mitmekesistada ainetunde ning muuta õppimine õpilaste jaoks põnevamaks ning paindlikumaks.   

E-kogude kasutamise kohta on tagasisidet andnud õpetajad, kes on neid juba oma igapäevatöös kasutanud. Nad on välja toonud mitmeid eeliseid. Need säästavad õpilase ja õpetaja aega – ülesanded ja testid on arvutihinnatavad.  Õpetaja saab hõlpsalt jälgida õpilaste edenemist, harjutus- ja hindamisvahendid on kvaliteetsed, kontrollitud sisuga ning vastavad õppekavale.  Lisaks aineteadmistele arendavad ülesanded õpilaste enesehindamisoskusi ja digipädevusi.

Samuti aitavad need tõsta õpilaste motivatsiooni ning äratavad huvi õpitava vastu, sest ülesanded on elulised ja interaktiivsed. Uudsed lahendused võimaldavad õpetajal paindlikult  õppeprotsessi juhtida – ülesanded on aineüleselt komplekteeritavad, kasutatavad mitmetes olukordades (tunnis iseseisvalt, rühmas või klassitööna, kodutööna jne). 

Oluline eelis on ka see, et diagnostiliste testide sõnaline tagasiside selgitab välja võimalikud lüngad õpilaste teadmistes ja oskustes ning on abiks õppeprotsessi kohandamisel ja planeerimisel vastavalt õpilaste tulemustele.  

Kuidas kasutada e-kogusid?

Kõige mugavam on õpetajal suunata e-ülesandeid ja diagnostilisi teste õpilastele lahendamiseks EISi õpetaja töölaua kaudu. See on koht, kus õpetaja saab harjutus- ja hindamisvahenditega tutvuda ning valida õppeprotsessi jaoks sobivamad välja.

Ülesandeid on võimalik komplekteerida nii testideks kui ka suunata korduvalt lahendamiseks. Õpetaja saab ise otsustada, kas ta moodustab õpilaste rühmi õpetatavate klasside, teemade või õpilaste tugevuste ja nõrkuste järgi. Lahendamiste tulemusi saab vaadata nii üksikute õpilaste kui rühmade järgi.  

Kust saab lisainfot?

E-kogude kohta leiab täpsemat infot Innove kodulehelt. Õpetajad, kes soovivad kogusid kasutama hakata peavad lihtsalt EISi sisse logima, kasutades ID-kaarti või mobiili ID-d. Abi saab oma kooli haridustehnoloogilt.

E- kogude arendamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” raames. 

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.