Mobile menu

Blogi

Tiina Sams: Eestil on võimalus saada Euroopa Komisjonilt täiendavalt 210 miljonit eurot projektide jaoks

Postituse autor: Tiina Sams

Tiina Sams

Tiina Sams, Innove toetuste agentuuri juht

Alates eelmisest kevadest on olnud juttu sellest,  et 2018. aasta on struktuurivahendite valdkonnas väga tähtis, sest selle aasta tulemuste põhjal tehakse perioodi 2014-2020 osas vahekokkuvõtteid. Tulemuste põhjal selgub, kas Eesti saab täiendavaid vahendeid 210 miljoni euro ulatuses.  Kokku on käesoleval perioodil  kasutada 3,5 miljardit eurot.

Selleks, et lisaraha saada, pidid olema selle aasta 31. jaanuariks saavutatud Euroopa Komisjoniga eelnevalt kokku lepitud mõõdikute tasemed. Tänaseks on selge, et see eesmärk saavutati. Andmed ei ole veel täielikult kinnitatud ja selgunud ei ole ka lõplikke väljundnäitajate (tegevust iseloomustavate indikaatorite) tasemeid, kuid need loodetakse kokku koguda ja läbi töötada märtsi lõpuks.

Kui palju on toetust välja makstud?

Välja makstud toetuse osakaal on fondide ja suundade lõikes erinev, sellest annab ülevaate allolev tabel. Roheline joon ilmestab seisu, millest allapoole jäämine oleks tähendanud selles prioriteetses suunas maksete peatamist Euroopa Komisjoni poolt, kollane joon näitab minimaalset taset, mida oleks olnud vaja saavutada ja oranžid tulbad näitavad tegelikult saavutatut.

Tulemusraamistiku täitmise graafik

ESF – Euroopa Sotsiaalfond. ERDF – Euroopa Regionaalarengufond. CF – Ühtekuuluvusfond. Allikas: Rahandusministeerium

Innove toetuste agentuuri tegevused on seotud suundadega ESF1, ERDF1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“, ESF2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“, ESF3 „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“. Kes soovib saada ülevaadet kõikidest prioriteetsetest suundadest ja meetmetest, siis  info on  leitav siit.

Terve 2018. aasta ja 2019. aasta jaanuaris tegid nii toetuste agentuur kui ka rakendajad ära väga suure töö – kui 2016. aasta lõpuks oli meie suundadel välja makstud 45 miljonit eurot, siis 2017. aasta lõpuks 110 miljonit ja 2019. aasta  jaanuari lõpuks juba 262 miljonit eurot.  Aga pidev töö jätkub – kokkuvõttes on alles 33% perioodiks eraldatud vahendite kogumahust välja makstud ja vajalikeks tegevusteks ära kasutatud.

Kuhu lisaraha läheb?

Hetkel pole veel väga täpselt teada, kuhu Eesti plaanib need täiendavad 210 miljonit eurot suunata. Riik on avaldanud soovi toetada koolivõrgu arendamist, Tallinn-Tartu maantee väljaehitamist, kortermajade energiatõhususe parandamist ja radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise uuringute rahastamist.

15. märtsiks esitavad ministeeriumid oma haldusala soovid Rahandusministeeriumile ja siis tehakse lõplikud otsused. Vahepeal aga toimuvad riigikogu valimised, mille tulemusena võivad juba tehtud plaanidesse muudatused tulla. Samuti on oma sõna öelda Euroopa Komisjonil.

Panuse andsid nii Innove kui ka toetuse saajad

Heade tulemuste saavutamisel oli väga tähtis ja on ka edaspidi, meie kõigi ühine panus ning tihe omavaheline koostöö Innove toetuste agentuuri ja projektide elluviijate vahel. Eesmärk on toetuste abil teha vajalikke asju, mis meie elu Eestis paremaks muudavad.

Tänan kõiki panustamast ja loodan, et hoog ei rauge.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.