Mobile menu

Blogi

Elle Reisenbuk: Valminud on uudsed loodusvaldkonna e-tasemetööd

Postituse autor: Elle Reisenbuk

Elle Reisenbuk

Elle Reisenbuk, Innove testide keskuse loodusvaldkonna peaspetsialist

Lõppeva aasta sügisel jõudis tulemini kolm aastat kestnud ülikiire ja tihe arendusprotsess – ilmavalgust nägid uutel alustel koostatud loodusvaldkonna riiklikud e-tasemetööd I ja II kooliastmele.

Me ei saa praegu veel öelda, et need testid on lõplikult valmis – kindlasti jätkub nende parendamine, kuid põhieesmärk on nüüdseks täidetud.

Mis on tasemetööd ja miks on loodusvaldkonna e-tasemetööd erilised?

Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata. Nende eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasisel korraldamisel ning anda riigile edasiste haridusotsuste tegemiseks ülevaade laste õpitasemest.

Loodud e-testide puhul on uudne see, et esimest korda ei hinnata loodusainetes mitte konkreetseid teemapõhiseid õpitulemusi, vaid valdkonnaüleseid üldpädevusi. Õpilased lahendavad loodusteaduslikke probleeme läbi uurimusliku õppe ja otsusetegemise ülesannete.

Hindamise aluseks on keeruline mudel nelja hinnatava tunnusega: loodusteaduslikud teadmised, analüüsi-, kavandamis- ja tõlgendamisoskused. Neid tunnuseid hinnatakse I kooliastmes alg-, kesk- ja kõrgtasemel ning II kooliastmes kesk-, kõrg- ja tipptasemel.

Erinevalt varasemast on uutel alustel koostatud testid õppimist toetavaks hindamisvahendiks. Õpilane ei saa tagasisideks punktisummat, vaid ülevaatliku tagasisidelehe, kus on graafiliselt näidatud, mis taseme ta iga tunnuse lõikes saavutas. Eraldi tuuakse välja, milles on õpilane eriti tubli ja mis võiksid olla tema eesmärgid edaspidiseks.

Õpetaja saab analoogse tagasisidelehe kogu klassi kohta ning kool kõigi testis osalenud klasside kohta. Neis antakse ka juhiseid, millele õpetamisel edaspidi tähelepanu pöörata. Tänu eksamite infosüsteemi (EIS) arendustele on tagasisidelehed automaatselt genereeritavad.

Loodusvaldkonna teste saab lahendada ainult ühes suunas – tagasi eelmisele ülesandele liikuda ei saa. Põhjuseks on asjaolu, et osadele küsimustele saab vastata väga mitmeti (näiteks püstitada erinevaid uurimisküsimusi). Et õpilane teelt kõrvale ei kalduks, antakse järgmises ülesandes ette eelmise küsimuse üks võimalikest vastustest, millest tuleb edasisel vastamisel juhinduda.

II kooliastmes on testis ka internetiotsingu ülesanne. Ühes ülesandes saab õpilane erinevaid parameetreid muutes ise virtuaalse katse läbi viia ja selle tulemusi analüüsida.

Varasemast erinev on ka testide sooritamise aeg – I ja II kooliastmes toimuvad loodusvaldkonna tasemetööd edaspidi sügisel, et õpilased näitaksid teadmisi, mis neis pikaajaliselt talletunud on. Lisaks väldib see liigset kordamist.

Kes testide tegemisse kaasatud olid?

Arendustöö toimus ESF-i digipöörde programmi „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames koostöös Tartu Ülikooli töögrupiga Margus Pedaste juhtimisel.

Kolme aasta jooksul osales eel- ja põhikatsetustes ning tasemetöödes kokku I kooliastmes 10 949 ja II kooliastmes 10 810 õpilast. Teste sooritati eesti ja vene keeles. Õpetajaid kaasasime nii ülesannete koostamise kui ka vastuste hindamise protsessi. Kokku koostas ülesandeid kümme õpetajat. Hindajaid oli katsetustes 54 ja tasemetöös 38. Tööde parandamine oli küllaltki mahukas ülesanne.  Testid on küll digitaalsed, aga piisavalt palju on ka avatud vastusega küsimusi, mis tuli hindajatel läbi lugeda.

Aeganõudev oli kogu portsess. Kui vahepeal tundus, et hindamismudel on liialt keeruline ning kuidagi ei jõua selle lühikese ajaga ülesandeid või teste valmis või mõnda probleemi lahendada, siis lõpuks said kõik karid ületatud. Seda eelkõige tänu suurepärastele koostööpartneritele Margus Pedastele ja Meelis Brikkerile Tartu Ülikoolist ning headele kolleegidele Innovest.

Kuidas edasi?

Koostöö Margus Pedastega testide arenduse osas jätkub. Juba on meil mõtteid, kuidas teste veelgi paremaks teha. Esialgsete plaanide kohaselt peaks uus I ja II kooliastme riiklik tasemetöö loodusõpetuses sündima kolme aasta pärast, seega 2021. aasta sügisel. Kahel vahepealsel aastal saavad koolid sügisperioodil kasutada tänavu valminud teste.

Hetkel on käimas sama valdkonna III kooliastme ja gümnaasiumi e-testi katsetused. Ka teistes õppeainetes on e-testide arendamine käivitunud. E-testidele üleminek on lähitulevikus kavas kõigis kooliastmetes.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.