Mobile menu

Blogi

Erika Veide: Loovus areneb baasteadmisi ja ettevõtlust lõimides

Postituse autor: Erika Veide

Erika Veide

Erika Veide, Innove üldhariduse ettevõtlusõppe koordinaator

Millal me otsustame, mida elus vaja läheb, ja kuidas selle otsuse teeme? Kui vaatame tänapäeva inimest ja maailma tervikuna, siis millistest teadmistest, oskustest ning hoiakutest on kõige rohkem puudu? Miks on see nii juhtunud, kas kooliharidus ei ole suutnud inimeses vajalikke väärtusi luua?

Millist tulevikuühiskonda me soovime oma lastele ja lastelastele, sellega jõuame veel tegelda. Targa, jätkusuutliku ja eetilise ettevõtja kujundamine algab esimestest kooliklassidest või isegi varem – igapäevases rutiinis, kujundades teadmisi, miks me midagi sööme, kuidas tarbime, üksteisega suhtleme. Ei ole teadmisi ja oskusi, mida ei saa iial rakendada ega arendada! Tänaseid probleeme lahendavad homme noored, keda ei ole kunagi piiranud arvamus, et nende võimed on muutumatud. Nad väärtustavad pingutamist, sest teavad, et vaid see teeb targemaks. Tähtsad on laialdased sidusad teadmised. Matemaatika, füüsika ja keemia on sama palju igapäeva osa kui ettevõtlusõpe, eesti keel ja kehaline kasvatus.

Põhikooli kolmanda astme tunnijaotuskava ei anna meile väga palju ruumi uusi valikaineid rakendada, seega peame suutma lõimida uued teadmised, oskused ja hoiakud olemasolevate ainete kaudu.

Programmis „Edu ja tegu“ on loodud põhikooli 3. astmele ettevõtlusõppe valikainekava, gümnaasiumile valikkursus ning õpetajale toetuseks Moodle’i kursused, kus on töölehti ning hindamisülesandeid. Mõlemad ainekavad sisaldavad ka lõiminguvõimalusi. Ainekavad võivad olla aluseks sobiva ettevõtlusõppe kava ja ettevõtlusmooduli koostamisel, samuti lõimimiseks ettevõtlusõppe programmidega, nagu JA Eesti, „Ettevõtlik kool“ jne. Kõik materjalid põhinevad ettevõtluspädevuse mudelil, mis on aluseks õppeprotsesside kirjeldustele kõigis kooliastmetes. Ettevõtluse raames räägitakse palju loovusest, kuid harva teadvustatakse, et loovus saab rajaneda baasteadmistel. Kui Thomas Alva Edisonil oleksid puudunud laialdased füüsika baasteadmised, ei oleks ta leiutanud hõõglampi. Seega teadmised, mida pakub ettevõtlusõppe valikaine, on soodne pinnas ka hiljem loovale mõtlemisele ja tegevusele ettevõtluses.

Loomulikult ei saa haridusmaailm võtta endale kogu vastutust selle eest, et koolist väljuvad ettevõtlikud inimesed loovad maailma vaid sealt saadud teadmiste ja oskuste najal. Kool soovib perega seda vastutust jagada, sest meie ühistegevuses moodustuvad mustrid, see on eelmise põlvkonna pärand järgmisele. Vaid meeskonnatööna on võimalik kujundada lastes oskust oma tegevust pikas perspektiivis planeerida, selle mõju teadvustada ja leida eesmärgini jõudmise teid.

Ainekavad ja õppematerjalid leiab Innove kodulehel ettevõtlusõppe rubriigis
https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/ettevotlusope/.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.