Mobile menu

Blogi

Aga millised on Sinu võimalused oma haridusteed jätkata?

Postituse autor: Innove

Meie Innoves usume, et hariduses ei ole tupikteid. Töötame selle nimel, et iga inimene saaks igas olukorras leida just endale sobiva viisi, kuidas oma haridusteed jätkata ning jõuda seeläbi endale meelepärase karjääritee ja minapildini.Pilt noortest erinevate õppimisvõimalustega

Innove teeb sel kevadel kaasa üle-eestilises väärtuste kujundamise kampaanias „Aga Mina“, olles väljas sõnumiga „Aga mina innustan õppima!“ Kampaanias julgustavad õppimise rajalt ajutiselt eemale jäänud inimesi tagasi kooli tulema Getter Jaani ja Immanuel Volkonski. Kui Getteri haridustee jäi esialgu artistikarjääri tõttu pooleli, siis 2015. aastal lõpetas ta eduka karjääri kõrvalt ka e-gümnaasiumi. Immanuel seljatas narkosõltlase ja endise vangi eluviisi ja lõpetab tänavu Tartu Ülikooli magistriõppe. Aga millised on Sinu võimalused oma haridusteed jätkata?

Kui põhikool jäi pooleli

Eestis on koolis käimine kohustuslik seni, kuni oled saanud kätte põhihariduse või kuni oled saanud 17-aastaseks. See aga ei tähenda, et üle 17-aastased ei võiks põhikooli lõpetada – pooleli jäänud õpinguid on oodatud lõpetama igaüks, igas vanuses. Õhtu- ja kaugõppe vormi pakkuvates üldhariduskoolides ehk n-ö täiskasvanute gümnaasiumites saab põhikooli lõpetada ka töö kõrvalt.

Põhikooliharidus on kogu edasise haridus- ja karjääritee alus. Põhihariduse puudumine kitsendab oluliselt sobiva ja meeldiva töö leidmise võimalusi, sest enamik töökohti nõuab mingisugust oskust, kutset või haridust, mida saab omandada alles siis, kui põhiharidus on käes.

Kui Sind siiski ei huvita põhikooli tagasi suundumine, kuid oled huvitatud uute praktiliste oskuste omandamisest, siis Eesti kutsekoolid pakuvad mitmeid erialasid, mida saab õppida ka ilma põhihariduseta. Muide, nii mõnigi kutsekool teeb koostööd kohaliku üldhariduskooliga, et paralleelselt ametiõpingutega saaks omandatud ka põhiharidus! Ning kui oled juba 22-aastane, saad taotleda ka ilma põhihariduseta võimalust astuda kutsekooli kutsekeskharidust omandama.

Põhikoolilõpetaja õppimisvõimalused

Kui Sulle meeldib õppida üldaineid, arutleda, lahendada mõttetööd nõudvaid ülesandeid, lugeda ja uurida ning plaanid tulevikus õppida ülikoolis, võiksid jätkata oma haridusteed gümnaasiumis. Ka gümnaasiumid pakuvad tänapäeval mitmeid erinevaid õppesuundi, et saaksid valida just enda huvide ja oskustega sobiva õppe (näiteks loodus, majandus, võõrkeeled, humanitaaria, multimeedia jpm). Kui tavagümnaasiumis õppimine pole mingil põhjusel, näiteks pere või töö tõttu võimalik, pakuvad paindlikke õhtu- ja kaugõppe vorme täiskasvanute gümnaasiumid.

Kui Sind haarab rohkem praktiline tegevus, tasub mõelda õppimisele kutsekoolis. Kutsekoolid üle Eesti pakuvad väga laia erialavalikut, olgu huviks tööstus, disain, teenindus, muusika, kunst, tehnika, ehitus, IT, sotsiaaltöö, äri või põllumajandus. Põhikooli lõpetanu saab valida, kas alustada kutsekoolis kutsekeskharidusõpet või kutseõpet.

Kutsekeskhariduse puhul õpid üheaegselt nii meelepärast ametit kui ka selle kõrvalt üldaineid. Erinevalt gümnaasiumist pole kutsekeskhariduse lõpetajale riigieksamid kohustuslikud, kuid soovi korral võib need ikkagi sooritada – sellisel juhul saab ka kutsekoolist ülikooli astuda. Riigieksamiteks valmistumiseks saad õppida mõne gümnaasiumi juures 35 õppenädala jooksul täiendavaid üldaineid. Mõned rakenduskõrgkoolid hindavad kõrgelt just kutsekoolidest tulevaid sisseastujaid, pakkudes selle eest näiteks sisseastumisel lisapunkte!

Keskhariduseta kutseõppes õpid ainult ametit. Kutseõppe läbimine annab head teadmised ja oskused tööturul hakkamasaamiseks ja sobib hästi praktilise loomuga noorele, kes teab juba, millist tööd tahaks teha. Valida saab 3. taseme ja 4. taseme õppekavade vahel. Kui lõpetasid põhikooli toimetulekuõppe, sobib sulle 2. taseme kutseõpe, kus saad omandada näiteks abiaedniku või puhastusteenindaja abilise ametioskused. Lihtsustatud õppekavaga õppijale sobivad mitmed 3. taseme kutseõppe õppekavad.

Kutsekoolides on valikus nii päeva- kui ka kaugõppega õppekavasid, samuti pakutakse töökohapõhist õpet ehk õpipoisiõpet, mille puhul kaks kolmandikku eriala omandamisest toimub töökohal meistri käe all, üks kolmandik koolis.

Gümnaasiumis ja kutsekoolis õppimise sarnasuste ja erinevustega saad tutvuda SIIN.

Gümnaasiumilõpetaja õppimisvõimalused

Gümnaasiumiharidus ei anna otseselt ettevalmistust tööturule asumiseks, mistõttu pärast gümnaasiumi lõpetamist on soovituslik jätkata õpinguid kõrg- või kutsekoolis.

Kõik Eesti kõrgkoolides pakutavad erialad leiad kõrghariduse õppekavade andmebaasist. Keskharidusega saad õppida rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes. Kui rakendusõppes on suurem praktika osakaal, siis bakalaureusekraad tähendab akadeemilist haridust, mis annab palju teoreetilisi alusteadmisi. Nii rakenduskõrgharidus kui ka bakalaureusekraad võimaldavad edasi õppida magistrantuuris, et saada oma erialal kõrgtaseme spetsialistiks. Pärast magistrantuuri saad astuda doktorantuuri, et omandada kõrgeim võimalik haridustase ja saada oma eriala tippspetsialistiks, teaduriks.

Teine variant on suunduda pärast gümnaasiumi lõppu kutsekooli. See sobib Sulle hästi, kui huvitud rohkem praktilisest tegevusest ja vähem teooriast. Juba keskhariduse omandanud õpilased saavad astuda kutsekoolis nii kolmanda, neljanda kui ka viienda taseme kutseõppesse. Erialade valik on seega väga lai. 4. taseme kutseõppe lõpetanu on hinnatud töötaja keerulisemate tööülesannete täitmisel, 5. taseme kutseõppe lõpetajad on hinnatud meister ja või keskastme spetsialist.

Kõrgkoolis ja kutsekoolis õppimise erinevused leiad SIIT.

Mis edasi?

Mitte kellegi haridustee ei pea katkema ka pärast kõrgema taseme kutse omandamist või ülikooli lõppu. Innove toetab elukestvat õpet – valmidust täiendada oma teadmisi ja oskusi terve elu, et täita erinevaid rolle pidevalt muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas. Näiteks on võimalik astuda kutsekooli jätkuõppesse või osaleda erialastel koolitustel, mida pakuvad paljud haridusasutused.

Ning ära unusta, et kunagi pole liiga hilja tunda huvi mõne uue eriala vastu ja omandada uus haridustase või kutse! Ka juba kõrghariduse omandanud õppurid on oodatud kutsekoolidesse ja vastupidi.

Erinevate õppimisvõimalustega tutvumisel ja enda jaoks sobivaima valiku tegemisel aitavad kuni 26-aastaseid noori üle Eesti asuvate Rajaleidja keskuste karjäärinõustajad ja karjääriinfospetsialistid. Oma küsimusi saab esitada või muresid jagada ka Rajaleidja kodulehel e-nõustajale.

Meie soov on, et kõik Eesti inimesed leiaksid enda unistustele ja võimetele vastava tee elus ning seeläbi realiseeriks kogu oma potentsiaali ühiskonnas. See on tähtis iga inimese enda jaoks, aga ka kogu Eesti jaoks, sest me oleme väike rahvas – igaühe panus on ühiskonna jaoks oluline!

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.