Mobile menu

Blogi

Tiina Kütt: Hea vanem, aita lapsel leida Oma Rada

Postituse autor: Tiina Kütt

Ikka ja jälle jõuavad meie karjäärinõustaja juurde õpilased, kes räägivad, et tahaksid minna kutsekooli mõnda konkreetset eriala õppima, kuid vanemad survestavad gümnaasiumisse suunduma. Praktika näitab, et paljud emad-isad näevad jätkuvalt oma laste tulevikku läbi kitsa tunneli, kuhu mahuvad järjestikku vaid keskkool, kõrgkool ja mõni edumeelset palka lubav amet nagu ärijuhtimine. Nendes valikutes pole muidugi midagi halba, kuid kõigile lastele selline tee ei sobi.

Tiina Kütt

Tiina Kütt
Lääne-Eesti Rajaleidja keskus

Reedel, 9. märtsil toimus 11. traditsiooniline Läänemaa noorte info- ja karjäärimess Oma Rada. Tänavuse Oma Raja korraldamisel pöörasimegi palju rõhku just lapsevanemate kaasamisele.

Meie soov oli panna lapsevanemaid rohkem mõtlema oma laste valikute üle. Selleks on tarvis võimalustega kursis olla. Kui praegused lapsevanemad ise koolis käisid, oli valikuid haridusteel tunduvalt vähem. Seesugune infomess nagu Oma Rada on haridusvõimalustega tutvumiseks ideaalne platvorm – õppeasutused ei jaga pelgalt voldikuid, vaid tutvustavad erinevate tegevuste läbi oma õppekavasid, mis aitab aru saada, milline elu mõne valdkonnanimetuse taga tegelikult on.

Kuhu jäite, emad-isad?

Koolide esindatus Oma Rajal on aasta aastalt suurenenud, õpilaste huvi ja osalus on püsinud stabiilselt kõrgena kõik 11 toimumiskorda. Tänavu osales 41 eksponenti, kes tutvustasid nii põhikooli- ja gümnaasiumijärgse edasiõppimise kui ka huvihariduse ja vaba aja veetmise võimalusi. Noori oli üritusele tulnud ligi pooltuhat – Läänemaalt, Lõuna-Läänemaalt ja Hiiumaalt. Messi traditsiooniline toimumiskoht, Haapsalu põhikooli kolmas korrus sai sõna otseses mõttes huvilistega täidetud. Eriti populaarsed olid Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeteenistuse boksid, kus sai proovida päästevarustust, tõmmata selga päästeülikond ning anti ülevaade politseinikuks ning päästjaks õppimise võimaluste üle.

Lisaks õppimisvõimaluste tutvustamisele toimus osaluskohvik „Kes ja kuidas otsustab minu valikute üle?“, mille eesmärk oli kutsuda lapsevanemaid messil osalema ja panna neid mõtlema oma rolli üle lapse valiku kujunemise juures. Lauajuhtideks olid Haapsalu aselinnapea haridusvaldkonnas Liina Põld, Riigikogu liige Andres Ammas, Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi ja Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar.

Et võimalikult paljud vanemad oleksid toimuvast messist teadlikud ja tuleksid ka ise kohale, avaldasime enne messi toimumist koostöös kohaliku ajalehe Lääne Eluga vastava sisuga artikli. Kurvastusega pean nentima, et suurest kutsumisest hoolimata jäi lapsevanemate hulk, kes messile ja osaluskohvikusse jõudsid, väga kasinaks. Küll aga saan rõõmuga teatada, et lauad olid ikkagi huvitatud osalejate ja heade mõtetega täidetud – õpilaste, õpetajate, haridustöötajate poolt.

Gümnaasium või kutsekool – võrdselt plusse ja miinuseid

Muuhulgas arutleti osaluskohvikus pärast põhikooli lõppu gümnaasiumisse või kutsekooli suundumise plusside ja miinuste üle. Leiti, et gümnaasium annab paremad eeldused kõrgkoolis edasi õppimiseks. Gümnaasiumisse suundumine lükkab edasi hetke, mil tuleb tegelikult otsustada, kes minust saada võiks, ning annab selle valiku tegemiseks laiemad alusteadmised. Märgiti ära, et valik gümnaasiumisse suunduda on prestiižikam ja üldjuhul vanematele meelepärasem. Miinustest sai kirja sai asjaolu, et ainult gümnaasiumiharidusega inimeste seas on rohkem töötuid kui kutseharidusega inimeste seas. Märgiti ära, et kuna tänapäeval võetakse vastu kõik soovijad tasemest olenemata, võib keskkool kujuneda psüühiliselt nõrgestavaks kogemuseks neile noortele, kellele sealne õpe tegelikult üle jõu käib. Samuti raiskab see nende noorte aega.

Kutsehariduse plussid on kirja saanud järgmiselt: kui noor juba teab, mida ta teha tahab, ei pea ta raiskama aega teistesse valdkondadesse süvenemisele ega sooritama riigieksameid, mille tulemusi ta ei vaja. Kutseõppeasutustes õppimine soosib varasemat iseseisvumist ja majandusliku mõtlemise kujunemist. Mõned kutseerialad garanteerivad väga hea tulevase sissetuleku. Praktika osakaal kutseõppes on suur. Samas annab kutseharidus lõppeks siiski nii erialased oskused-teadmised kui ka keskhariduse. Miinuseks arvati asjaolu, et kutsekoolist on keerukam edasi kõrgkooli suunduda. Kutseõppekavad on mõnedele erialast huvitatud noortele liiga lihtsad, sest kolme aastaga ei ole võimalik heal tasemel omandada nii eriala kui ka üldaineid, mistõttu viimaste tase kannatab. Ka märgiti ära, et kutsekoolide maine on  hetkel kehvem.

Tähtis on õnn, mitte kõrgkooli diplom cum laude

Otsus, mida õppida ja kelleks saada, on jagatud vastutus, mille tegemisel võiks osaleda nii laps kui ka tema vanemad. Vanema roll on ka ära tunda, kas lapse soovi taga ühte või teise kooli minna (või minemata jätta) on hetketuju või tõsine nägemus, milliseks oma tulevik kujundada. Gümnaasiumi ja kutsekooli vahel valides ei tohiks mingil juhul ära unustada ka lapse isikuomadusi kaalukausile asetada. Et tööturul hakkama saada, elus hästi toime tulla, ei piisa ainult headest hinnetest koolist. Edukusest tööturul moodustavad kõva kolmandiku just isikuomadused.

Noort inimest ei tee edukaks tingimata magistrikraad cum laude, vaid südame järgi õigesti valitud erialavaldkond, mida toetab parim võimalik haridustee soovitud eesmärgini – olgu see siis kõrg-, rakenduskõrg-, kesk- või kutseharidus, või hoopis mõni täienduskoolitus. Ükski vanem ei taha ju leida oma last kümne aasta pärast olukorrast, kus ta on väga prestiižikal ja kõrgesti tasustatud töökohal, aga tal on raske hommikuti pead padjalt tõsta, sest talle ei meeldi see, mida ta teeb.

Seega, hea lapsevanem – tunne oma last, kuula tema soove, unistusi ja mõtteid ning arutlege nende üle koos. Aita oma lapsel teha tema enda, mitte ema, isa, sugulaste või ühiskonna jaoks õige valik.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.